Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15603
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ekādaśinyāṃ pratipaśu yūpāṃś chindanti // (1) Par.?
upaśayaṃ dvādaśaṃ pātnīvataṃ trayodaśam // (2) Par.?
ekā yūpāhutiḥ // (3) Par.?
pṛthagāsvanīyā // (4) Par.?
joṣaṇena sametya paryañjanena samīyāt // (5) Par.?
evaṃ samānajātīyena sarvān anukrāmati paśūṃś ca // (6) Par.?
agnīṣomīyakāle yūpān ucchrayaty api vāgniṣṭhaṃ śvo bhūta itarān // (7) Par.?
agreṇāhavanīyaṃ parilikhati // (8) Par.?
dakṣiṇam agniṣṭhāt parilikhyottaraṃ parilikhati // (9) Par.?
etena dharmeṇa vyatyāsam // (10) Par.?
udagapavargā yūpā dakṣiṇāpavargāḥ paśavaḥ // (11) Par.?
sphyena parilikhati // (12) Par.?
rathākṣamātrāṇi yūpāntarālāni // (13) Par.?
tiraścāntaṃ saṃminoti // (14) Par.?
evaṃ saṃmitā bhavanti // (15) Par.?
añjanādi parivyayaṇāntam agniṣṭhāntaṃ saṃminoti // (16) Par.?
yadi śvo bhūte samānam // (17) Par.?
atha cet pūrvedyur añjanena sametyocchrayaṇena samīyāt // (18) Par.?
samasyāgniṣṭhasya raśane parivyayatītareṣāṃ ca dve dve // (19) Par.?
samāse samāgniṣṭhe pariṣyaty abhi vā tā vasaty agniṣṭhavarjam // (20) Par.?
yaṃ kāmayeta pitṛloka ṛdhnuyād iti brāhmaṇavyākhyātam // (21) Par.?
dakṣiṇasmāt pakṣād dakṣiṇataḥ prāñcam upaśayaṃ nidadhāti idam aham amumāmuṣyāyaṇam amuṣyāḥ putram indra pāśenābhinaṃsyāmīti yūpaṃ raśanayābhinaṃsyati // (22) Par.?
idam aham amum āmuṣyāyaṇam amuṣyāḥ putram indra vajreṇābhinidadhāmīti yūpāgraṃ svaruṇābhinidadhāti // (23) Par.?
tūṣṇīm anabhicarataḥ // (24) Par.?
samān minuyāt pratiṣṭhākāmasya // (25) Par.?
trīn madhyataḥ samān paśukāmasya // (26) Par.?
vyatiṣajed itarān // (27) Par.?
agniṣṭhaṃ varṣiṣṭham indriyakāmasya grahaśeṣāṃś ca saṃminoti // (28) Par.?
yau tābhyām anantarau tāv agniṣṭhasya samau // (29) Par.?
edyaṃtānāt saṃminoty agniṣṭhāṁ hrasīyasa itarān yadi kāmayeta ojīyasī syād abalīyaḥ kṣatram iti ye dakṣiṇato 'gniṣṭhāt tān varṣīyasaḥ kuryāt // (30) Par.?
unnatāṁ saṃminoti // (31) Par.?
āśvinaṃ gṛhītvā yūpāt sanādyagniṣṭhadaivaṃ dāyaṃ raśane dve dve same ekaikaṃ parivīya kṛṣṇaśīrṣam āgneyam agniṣṭhe meṣīṃ sārasvatīm uttarasmin saumyaṃ babhruṃ dakṣiṇasmin // (32) Par.?
vyatiṣajed itarān // (33) Par.?
śyāmaḥ pauṣṇaḥ śitipṛṣṭho bārhaspatyaḥ piśaṅgo vaiśvadevo vṛṣṇir aindraḥ kalmāṣo mārutaḥ saṃhita aindrāgno 'dhorāmaḥ sāvitraḥ petvo vāruṇaḥ // (34) Par.?
vāruṇaṃ dakṣiṇārdhyam // (35) Par.?
upaśayāya paśuṃ nirdiśaty āraṇyam // (36) Par.?
sugalas te 'yaṃ paśur iti vā // (37) Par.?
yaṃ dviṣyāt taṃ brūyād asau te paśur iti // (38) Par.?
ṣāmatrāhe mitrāhe dvayor dviṣaḍbahuṣu bahuvatī // (39) Par.?
amum iti yatra syāt tatra bahutvaṃ nigamayeta // (40) Par.?
ye paśvabhidhāyinaḥ śabdāḥ paśvaṅgānyubhipatā pitā mātā bhrātā sakheti vyūhati // (41) Par.?
havirbarhir vāṅ manaḥ prāṇaś cakṣuḥ śrotraṃ tvag asur unmeti // (42) Par.?
apākaraṇau dvau darbhāv ekā śākhā // (43) Par.?
pratipaśu śastraṃ vapāśrapaṇī // (44) Par.?
sarvān anvārabhya śāmitraṃ nayanti pratipaśv adhvaryavo 'nvārambheṇa vapoddharaṇe vapāśrapaṇe ca sakṛd ādityopasthānaṃ pravrajanamantraś ca // (45) Par.?
ekavyaṃ pāśān anupraharati tṛṇāgrāṇi vapāśrapaṇīḥ svarūṃś ca // (46) Par.?
ekaḥ paśupuroḍāśaḥ samānadevateṣu pratipaśu nānādevateṣu // (47) Par.?
āvartate manotā // (48) Par.?
ekādaśa juhūr utpādyāvadānenānukramya caraṇenānukrāmati // (49) Par.?
yady ekā juhūr bhavati pratidevataṃ paśubhiḥ pracarati // (50) Par.?
ekasminn ardharce sarveṣāṃ yājyāyā vasāhomaṃ juhoti // (51) Par.?
samāsicya digghomam // (52) Par.?
tato vaneṣṭhvā // (53) Par.?
gudādīnāṃ jāghanīnāṃ sarveṣāṃ pradhānam // (54) Par.?
anubandhyāyā hutāyāṃ vapāyām agreṇa śālāmukhīyaṃ prāgvaṃśe pātnīvataṃ saṃminoti // (55) Par.?
paurṇamāsikī vediḥ // (56) Par.?
pāśukāny ājyāni // (57) Par.?
adhonābhim acapālam // (58) Par.?
anavastīrṇo yūpāvaṭaḥ // (59) Par.?
tasmin sāṇḍaṃ tvāṣṭraṃ sakalam upākaroti // (60) Par.?
āvedanavelāyāṃ tvaṣṭāraṃ vanaspatiṃ cāvāhayati paryagnikṛtam utsṛjya yāvanti paśor avadānāni tāvatkṛtva ājyasyāvadāyāpraiṣaṃ tvaṣṭāraṃ vanaspatiṃ ca yajati // (61) Par.?
api vā paryagnikaraṇāntaṃ karoti // (62) Par.?
Duration=0.089345932006836 secs.