Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Astronomy

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 451
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ghanatimiranāgasiṃhastribhuvanabhavanādhipo jagaccakṣuḥ / (1.1) Par.?
udayāstācamaulir jayati ravir gaganatilakaikaḥ // (1.2) Par.?
mūrdhnā gaṇeśaṃ ca sarasvatīṃ ca salokapālaṃ parameśvaraṃ ca / (2.1) Par.?
padmodbhavaṃ padmadhanaṃ hariṃ ca trailokyadīpaṃ praṇamāmi bhānum // (2.2) Par.?
yātrāvidhir ata ūrdhvaṃ vijigīṣor viditajanmasamayasya / (3.1) Par.?
pratyabdamāsavāsaravibhaktasukhaduḥkhaniṣṭhasya // (3.2) Par.?
vidite horārāśau sthānabalaparigrahe grahāṇāṃ ca / (4.1) Par.?
āyuṣi ca parijñāte śubham aśubhaṃ vā phalaṃ vācyam // (4.2) Par.?
prastutavirodha evaṃ sthitaviṣaye bhavati śāstranirdeśaḥ / (5.1) Par.?
janmasamayaṃ ca kecid vadanti na vadanti bahavo 'nye // (5.2) Par.?
janmarkṣodayalagne tad api yayor vā yiyāsataḥ praśne / (6.1) Par.?
triṣaḍekādaśaśīrṣodayeṣu mārgeṣu ca jayaḥ syāt // (6.2) Par.?
śatror horārāśis tadadhipatir janmabhaṃ tadīśo vā / (7.1) Par.?
yady aste hibuke vā tathāpi śatrur hato vācyaḥ // (7.2) Par.?
praśne manoramā bhūr maṅgalyadravyadarśanaṃ śastam / (8.1) Par.?
yadi cādareṇa pṛcchati daivajño nirdiśed vijayam // (8.2) Par.?
nandā bhadrā vijayā riktā pūrṇā ca nāmasadṛśaphalāḥ / (9.1) Par.?
nyūnasameṣṭā daśame tithayaḥ śukle kṛṣṇe pratīpās tāḥ // (9.2) Par.?
nakṣatrapuṭākiraṇaṃ paścāt saṃdhyāgataṃ grahair bhinnam / (10.1) Par.?
krūranipīḍitam utpātadūṣitaṃ cāśubhaṃ sarvam // (10.2) Par.?
citrāsvātiviśākhābharaṇīpitryeṣakṛttikāśleṣāḥ / (11.1) Par.?
nātiśubhadāni yāne śeṣāṇi śubhāni dhiṣṇyāni // (11.2) Par.?
śatruviṣayaṃ didhakṣor anyatrārkodayāc chubhāgneyī / (12.1) Par.?
na viśākhārohiṇyuttareṣu divasasya pūrvāhṇe // (12.2) Par.?
jyeṣṭhāmūlāśleṣāraudreṣu vivarjayec ca madhyāhnam / (13.1) Par.?
svātyāśvipuṣyahasteṣv aparāhṇe varjayed yātrām // (13.2) Par.?
maitrendavacitrārevatīṣu yāyāt pradoṣam utsṛjya / (14.1) Par.?
pūrveṣu triṣu yāmye pitrye ca vihāya madhyaniśam // (14.2) Par.?
na niśāpaścimabhāge punarvasau triṣu ca vaiṣṇavādyeṣu / (15.1) Par.?
sarve 'pi śubhāḥ kālāḥ śravaṇendravahastapuṣyeṣu // (15.2) Par.?
prācyādi sapta sapta kramena dhiṣṇyāni kṛttikādīni / (16.1) Par.?
anulomāny ekatvaṃ pūrvottaraśroṇitarayoś ca // (16.2) Par.?
analāniladigrekhāṃ parighākhyāṃ yānti ye samutkramya / (17.1) Par.?
ājñām iva kuliśabhṛtaḥ patanti na cireṇa te vyasane // (17.2) Par.?
sarvadvārikasaṃjñaṃ nakṣatracatuṣṭayaṃ samuddiṣṭam / (18.1) Par.?
puṣyo hastāśvinyau nakṣatraṃ mitradevaṃ ca // (18.2) Par.?
jyeṣṭhā prāgbhādrapadā rohiṇy athottarā ca phalgunyā / (19.1) Par.?
śūlāni prācyādiṣu teṣu gato 'tyeti yadi citram // (19.2) Par.?
tārās tu janmasampadvipatkarā kṣemā apāyaśubhakaṣṭā / (20.1) Par.?
maitrātimaitrasaṃjñāś caitāḥ saṃjñānurūpaphalāḥ // (20.2) Par.?
Duration=0.14901399612427 secs.