Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Pashupata Shaivism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 602
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atra prāṇo nāma ya eṣa mukhanāsikābhyāṃ niḥsarati vāyur eṣa prāṇaḥ // (1) Par.?
tasya āyāmo nigraho nirodhaḥ sa prāṇāyāmaḥ // (2) Par.?
sa ca puruṣavṛttir draṣṭavyaḥ // (3) Par.?
kasmāt // (4) Par.?
jñānecchāprayatnapūrvakatvāt prāṇāyāmasya ca // (5) Par.?
ekoddhāto dvir uddhāto vā // (6) Par.?
tathā viṃśatimātraś caturviṃśatimātras triṃśanmātro vā // (7) Par.?
mātrā tv akṣinimeṣakālaḥ // (8) Par.?
sa yathāśakti yathābalaṃ kartavyaḥ // (9) Par.?
tasmād upaspṛśya padmakasvastikopasthāñjalikārdhacandrapīṭhakadaṇḍāyatasarvatobhadrādīnām anyatamenāsanabandhena prāṅmukha udaṅmukho vā upaviśyaitāny aṅgāni kṛtvā grīvām unnāmya pūraṇapūrvako vā recakapūrvako vā tāvat kartavyo yāvan nigṛhītā vāyavo dhyānībhūtaś ca bhavati // (10) Par.?
tatra dhyānībhūto nāma yadā dantivad antaḥśarīraṃ pūrṇaṃ bhavati // (11) Par.?
nigṛhītānāṃ tu lakṣaṇaṃ yadā kūrmavad antaḥśarīre ucchvāsapratyucchvāsā vartante svacchendriyaś ca bhavati tadā mantavyā nigṛhītā vāyava iti // (12) Par.?
tataḥ śanaiḥ śanair moktavyā nāsikayā yathotpalapattram api nāsāpuṭasthaṃ na kampayati // (13) Par.?
tad atra praśnākrāntau krameṇākramitavyaḥ antarbhāve 'ntare vāyavo bhāvayitavyāḥ // (14) Par.?
ana prāṇane // (15) Par.?
āṅ iti āsanabandhanibhṛtanigṛhītakaluṣakṣapaṇavisargādimaryādām adhikurute // (16) Par.?
yam u bandhane // (17) Par.?
bandhayitavyāḥ // (18) Par.?
ḍukṛñ karaṇe draṣṭavyaḥ // (19) Par.?
tvā iti karmaniṣṭhāyām // (20) Par.?
vicchedavad ity arthaḥ // (21) Par.?
āha atha kṛte prāṇāyāme yadi kaluṣaṃ na kṣīṇaṃ syāt tato 'nena kiṃ kartavyam // (22) Par.?
tad ucyate japyam // (23) Par.?
yasmād āha // (24) Par.?
Duration=0.088120937347412 secs.