Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Pashupata Shaivism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 751
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atra puruṣākhyaḥ pretaḥ na mṛtākhyaḥ // (1) Par.?
kasmāt // (2) Par.?
ācaraṇopadeśāt // (3) Par.?
vad iti kiṃcidupamā // (4) Par.?
unmattasadṛśadaridrapuruṣasnātamaladigdhāṅgena rūḍhaśmaśrunakharomadhāriṇā sarvasaṃskāravarjitena bhavitavyam // (5) Par.?
ato varṇāśramavyucchedo vairāgyotsāhaśca jāyate // (6) Par.?
prayojananiṣpattiśca bhavati avamānādi // (7) Par.?
cared ityājñāmadhikurute // (8) Par.?
dharmārjane niyoge ca // (9) Par.?
saṃśayānyatvāc cāpunarukto'yaṃ caraśabdo draṣṭavyaḥ // (10) Par.?
āha carato'sya ke kriyāviśeṣāḥ // (11) Par.?
kā vārthaniṣpattiḥ // (12) Par.?
ācārāṇāṃ vā ko vistāraḥ // (13) Par.?
taducyate // (14) Par.?
Duration=0.029429197311401 secs.