Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 905
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
maitreya uvāca / (1.1) Par.?
avadhārya viriñcasya nirvyalīkāmṛtaṃ vacaḥ / (1.2) Par.?
prahasya premagarbheṇa tad apāṅgena so 'grahīt // (1.3) Par.?
tataḥ sapatnaṃ mukhataś carantam akutobhayam / (2.1) Par.?
jaghānotpatya gadayā hanāv asuram akṣajaḥ // (2.2) Par.?
sā hatā tena gadayā vihatā bhagavatkarāt / (3.1) Par.?
vighūrṇitāpatad reje tad adbhutam ivābhavat // (3.2) Par.?
sa tadā labdhatīrtho 'pi na babādhe nirāyudham / (4.1) Par.?
mānayan sa mṛdhe dharmaṃ viṣvaksenaṃ prakopayan // (4.2) Par.?
gadāyām apaviddhāyāṃ hāhākāre vinirgate / (5.1) Par.?
mānayāmāsa taddharmaṃ sunābhaṃ cāsmarad vibhuḥ // (5.2) Par.?
taṃ vyagracakraṃ ditiputrādhamena svapārṣadamukhyena viṣajjamānam / (6.1) Par.?
citrā vāco 'tadvidāṃ khecarāṇāṃ tatra smāsan svasti te 'muṃ jahīti // (6.2) Par.?
sa taṃ niśāmyāttarathāṅgam agrato vyavasthitaṃ padmapalāśalocanam / (7.1) Par.?
vilokya cāmarṣapariplutendriyo ruṣā svadantacchadam ādaśac chvasan // (7.2) Par.?
karāladaṃṣṭraś cakṣurbhyāṃ saṃcakṣāṇo dahann iva / (8.1) Par.?
abhiplutya svagadayā hato 'sīty āhanaddharim // (8.2) Par.?
padā savyena tāṃ sādho bhagavān yajñasūkaraḥ / (9.1) Par.?
līlayā miṣataḥ śatroḥ prāharad vātaraṃhasam // (9.2) Par.?
āha cāyudham ādhatsva ghaṭasva tvaṃ jigīṣasi / (10.1) Par.?
ity uktaḥ sa tadā bhūyas tāḍayan vyanadad bhṛśam // (10.2) Par.?
tāṃ sa āpatatīṃ vīkṣya bhagavān samavasthitaḥ / (11.1) Par.?
jagrāha līlayā prāptāṃ garutmān iva pannagīm // (11.2) Par.?
svapauruṣe pratihate hatamāno mahāsuraḥ / (12.1) Par.?
naicchad gadāṃ dīyamānāṃ hariṇā vigataprabhaḥ // (12.2) Par.?
jagrāha triśikhaṃ śūlaṃ jvalajjvalanalolupam / (13.1) Par.?
yajñāya dhṛtarūpāya viprāyābhicaran yathā // (13.2) Par.?
tad ojasā daityamahābhaṭārpitaṃ cakāsad antaḥkha udīrṇadīdhiti / (14.1) Par.?
cakreṇa cicheda niśātaneminā harir yathā tārkṣyapatatram ujjhitam // (14.2) Par.?
vṛkṇe svaśūle bahudhāriṇā hareḥ pratyetya vistīrṇam uro vibhūtimat / (15.1) Par.?
pravṛddharoṣaḥ sa kaṭhoramuṣṭinā nadan prahṛtyāntaradhīyatāsuraḥ // (15.2) Par.?
tenettham āhataḥ kṣattar bhagavān ādisūkaraḥ / (16.1) Par.?
nākampata manāk kvāpi srajā hata iva dvipaḥ // (16.2) Par.?
athorudhāsṛjan māyāṃ yogamāyeśvare harau / (17.1) Par.?
yāṃ vilokya prajās trastā menire 'syopasaṃyamam // (17.2) Par.?
pravavur vāyavaś caṇḍās tamaḥ pāṃsavam airayan / (18.1) Par.?
digbhyo nipetur grāvāṇaḥ kṣepaṇaiḥ prahitā iva // (18.2) Par.?
dyaur naṣṭabhagaṇābhraughaiḥ savidyutstanayitnubhiḥ / (19.1) Par.?
varṣadbhiḥ pūyakeśāsṛgviṇmūtrāsthīni cāsakṛt // (19.2) Par.?
girayaḥ pratyadṛśyanta nānāyudhamuco 'nagha / (20.1) Par.?
digvāsaso yātudhānyaḥ śūlinyo muktamūrdhajāḥ // (20.2) Par.?
bahubhir yakṣarakṣobhiḥ pattyaśvarathakuñjaraiḥ / (21.1) Par.?
ātatāyibhir utsṛṣṭā hiṃsrā vāco 'tivaiśasāḥ // (21.2) Par.?
prāduṣkṛtānāṃ māyānām āsurīṇāṃ vināśayat / (22.1) Par.?
sudarśanāstraṃ bhagavān prāyuṅkta dayitaṃ tripāt // (22.2) Par.?
tadā diteḥ samabhavat sahasā hṛdi vepathuḥ / (23.1) Par.?
smarantyā bhartur ādeśaṃ stanāc cāsṛk prasusruve // (23.2) Par.?
vinaṣṭāsu svamāyāsu bhūyaś cāvrajya keśavam / (24.1) Par.?
ruṣopagūhamāno 'muṃ dadṛśe 'vasthitaṃ bahiḥ // (24.2) Par.?
taṃ muṣṭibhir vinighnantaṃ vajrasārair adhokṣajaḥ / (25.1) Par.?
kareṇa karṇamūle 'han yathā tvāṣṭraṃ marutpatiḥ // (25.2) Par.?
sa āhato viśvajitā hy avajñayā paribhramadgātra udastalocanaḥ / (26.1) Par.?
viśīrṇabāhvaṅghriśiroruho 'patad yathā nagendro lulito nabhasvatā // (26.2) Par.?
kṣitau śayānaṃ tam akuṇṭhavarcasaṃ karāladaṃṣṭraṃ paridaṣṭadacchadam / (27.1) Par.?
ajādayo vīkṣya śaśaṃsur āgatā aho imaṃ ko nu labheta saṃsthitim // (27.2) Par.?
yaṃ yogino yogasamādhinā raho dhyāyanti liṅgād asato mumukṣayā / (28.1) Par.?
tasyaiṣa daityaṛṣabhaḥ padāhato mukhaṃ prapaśyaṃs tanum utsasarja ha // (28.2) Par.?
etau tau pārṣadāv asya śāpād yātāv asadgatim / (29.1) Par.?
punaḥ katipayaiḥ sthānaṃ prapatsyete ha janmabhiḥ // (29.2) Par.?
devā ūcuḥ / (30.1) Par.?
namo namas te 'khilayajñatantave sthitau gṛhītāmalasattvamūrtaye / (30.2) Par.?
diṣṭyā hato 'yaṃ jagatām aruntudas tvatpādabhaktyā vayam īśa nirvṛtāḥ // (30.3) Par.?
maitreya uvāca / (31.1) Par.?
evaṃ hiraṇyākṣam asahyavikramaṃ sa sādayitvā harir ādisūkaraḥ / (31.2) Par.?
jagāma lokaṃ svam akhaṇḍitotsavaṃ samīḍitaḥ puṣkaraviṣṭarādibhiḥ // (31.3) Par.?
mayā yathānūktam avādi te hareḥ kṛtāvatārasya sumitra ceṣṭitam / (32.1) Par.?
yathā hiraṇyākṣa udāravikramo mahāmṛdhe krīḍanavan nirākṛtaḥ // (32.2) Par.?
sūta uvāca / (33.1) Par.?
iti kauṣāravākhyātām āśrutya bhagavatkathām / (33.2) Par.?
kṣattānandaṃ paraṃ lebhe mahābhāgavato dvija // (33.3) Par.?
anyeṣāṃ puṇyaślokānām uddāmayaśasāṃ satām / (34.1) Par.?
upaśrutya bhaven modaḥ śrīvatsāṅkasya kiṃ punaḥ // (34.2) Par.?
yo gajendraṃ jhaṣagrastaṃ dhyāyantaṃ caraṇāmbujam / (35.1) Par.?
krośantīnāṃ kareṇūnāṃ kṛcchrato 'mocayad drutam // (35.2) Par.?
taṃ sukhārādhyam ṛjubhir ananyaśaraṇair nṛbhiḥ / (36.1) Par.?
kṛtajñaḥ ko na seveta durārādhyam asādhubhiḥ // (36.2) Par.?
yo vai hiraṇyākṣavadhaṃ mahādbhutaṃ vikrīḍitaṃ kāraṇasūkarātmanaḥ / (37.1) Par.?
śṛṇoti gāyaty anumodate 'ñjasā vimucyate brahmavadhād api dvijāḥ // (37.2) Par.?
etan mahāpuṇyam alaṃ pavitraṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ padam āyurāśiṣām / (38.1) Par.?
prāṇendriyāṇāṃ yudhi śauryavardhanaṃ nārāyaṇo 'nte gatir aṅga śṛṇvatām // (38.2) Par.?
Duration=0.21116900444031 secs.