Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8988
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
maitreya uvāca / (1.1) Par.?
iti bruvāṇaṃ nṛpatiṃ gāyakā municoditāḥ / (1.2) Par.?
tuṣṭuvustuṣṭamanasastadvāgamṛtasevayā // (1.3) Par.?
nālaṃ vayaṃ te mahimānuvarṇane yo devavaryo 'vatatāra māyayā / (2.1) Par.?
venāṅgajātasya ca pauruṣāṇi te vācaspatīnāmapi babhramurdhiyaḥ // (2.2) Par.?
athāpyudāraśravasaḥ pṛthorhareḥ kalāvatārasya kathāmṛtādṛtāḥ / (3.1) Par.?
yathopadeśaṃ munibhiḥ pracoditāḥ ślāghyāni karmāṇi vayaṃ vitanmahi // (3.2) Par.?
eṣa dharmabhṛtāṃ śreṣṭho lokaṃ dharme 'nuvartayan / (4.1) Par.?
goptā ca dharmasetūnāṃ śāstā tatparipanthinām // (4.2) Par.?
eṣa vai lokapālānāṃ bibhartyekastanau tanūḥ / (5.1) Par.?
kāle kāle yathābhāgaṃ lokayorubhayorhitam // (5.2) Par.?
vasu kāla upādatte kāle cāyaṃ vimuñcati / (6.1) Par.?
samaḥ sarveṣu bhūteṣu pratapansūryavadvibhuḥ // (6.2) Par.?
titikṣatyakramaṃ vainya uparyākramatāmapi / (7.1) Par.?
bhūtānāṃ karuṇaḥ śaśvadārtānāṃ kṣitivṛttimān // (7.2) Par.?
deve 'varṣatyasau devo naradevavapurhariḥ / (8.1) Par.?
kṛcchraprāṇāḥ prajā hyeṣa rakṣiṣyatyañjasendravat // (8.2) Par.?
āpyāyayatyasau lokaṃ vadanāmṛtamūrtinā / (9.1) Par.?
sānurāgāvalokena viśadasmitacāruṇā // (9.2) Par.?
avyaktavartmaiṣa nigūḍhakāryo gambhīravedhā upaguptavittaḥ / (10.1) Par.?
anantamāhātmyaguṇaikadhāmā pṛthuḥ pracetā iva saṃvṛtātmā // (10.2) Par.?
durāsado durviṣaha āsanno 'pi vidūravat / (11.1) Par.?
naivābhibhavituṃ śakyo venāraṇyutthito 'nalaḥ // (11.2) Par.?
antarbahiśca bhūtānāṃ paśyankarmāṇi cāraṇaiḥ / (12.1) Par.?
udāsīna ivādhyakṣo vāyurātmeva dehinām // (12.2) Par.?
nādaṇḍyaṃ daṇḍayatyeṣa sutamātmadviṣāmapi / (13.1) Par.?
daṇḍayatyātmajamapi daṇḍyaṃ dharmapathe sthitaḥ // (13.2) Par.?
asyāpratihataṃ cakraṃ pṛthorāmānasācalāt / (14.1) Par.?
vartate bhagavānarko yāvattapati gogaṇaiḥ // (14.2) Par.?
rañjayiṣyati yallokamayamātmaviceṣṭitaiḥ / (15.1) Par.?
athāmumāhū rājānaṃ manorañjanakaiḥ prajāḥ // (15.2) Par.?
dṛḍhavrataḥ satyasaṃdho brahmaṇyo vṛddhasevakaḥ / (16.1) Par.?
śaraṇyaḥ sarvabhūtānāṃ mānado dīnavatsalaḥ // (16.2) Par.?
mātṛbhaktiḥ parastrīṣu patnyāmardha ivātmanaḥ / (17.1) Par.?
prajāsu pitṛvatsnigdhaḥ kiṅkaro brahmavādinām // (17.2) Par.?
dehināmātmavatpreṣṭhaḥ suhṛdāṃ nandivardhanaḥ / (18.1) Par.?
muktasaṅgaprasaṅgo 'yaṃ daṇḍapāṇirasādhuṣu // (18.2) Par.?
ayaṃ tu sākṣādbhagavāṃstryadhīśaḥ kūṭastha ātmā kalayāvatīrṇaḥ / (19.1) Par.?
yasminavidyāracitaṃ nirarthakaṃ paśyanti nānātvamapi pratītam // (19.2) Par.?
ayaṃ bhuvo maṇḍalam odayādrer goptaikavīro naradevanāthaḥ / (20.1) Par.?
āsthāya jaitraṃ rathamāttacāpaḥ paryasyate dakṣiṇato yathārkaḥ // (20.2) Par.?
asmai nṛpālāḥ kila tatra tatra baliṃ hariṣyanti salokapālāḥ / (21.1) Par.?
maṃsyanta eṣāṃ striya ādirājaṃ cakrāyudhaṃ tadyaśa uddharantyaḥ // (21.2) Par.?
ayaṃ mahīṃ gāṃ duduhe 'dhirājaḥ prajāpatirvṛttikaraḥ prajānām / (22.1) Par.?
yo līlayādrīnsvaśarāsakoṭyā bhindansamāṃ gāmakarodyathendraḥ // (22.2) Par.?
visphūrjayannājagavaṃ dhanuḥ svayaṃ yadācaratkṣmāmaviṣahyamājau / (23.1) Par.?
tadā nililyurdiśi diśyasanto lāṅgūlamudyamya yathā mṛgendraḥ // (23.2) Par.?
eṣo 'śvamedhāñśatamājahāra sarasvatī prādurabhāvi yatra / (24.1) Par.?
ahārṣīdyasya hayaṃ purandaraḥ śatakratuścarame vartamāne // (24.2) Par.?
eṣa svasadmopavane sametya sanatkumāraṃ bhagavantamekam / (25.1) Par.?
ārādhya bhaktyālabhatāmalaṃ tajjñānaṃ yato brahma paraṃ vidanti // (25.2) Par.?
tatra tatra girastāstā iti viśrutavikramaḥ / (26.1) Par.?
śroṣyatyātmāśritā gāthāḥ pṛthuḥ pṛthuparākramaḥ // (26.2) Par.?
diśo vijityāpratiruddhacakraḥ svatejasotpāṭitalokaśalyaḥ / (27.1) Par.?
surāsurendrairupagīyamāna mahānubhāvo bhavitā patirbhuvaḥ // (27.2) Par.?
Duration=0.21267986297607 secs.