Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 895
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
evam eva daśamyāṃ kṛtvā pitā mātā ca putrasya nāma dadhyatām ghoṣavadādyantarantasthaṃ dīrghābhiniṣṭānāntaṃ kṛtaṃ na taddhitaṃ dvyakṣaraṃ caturakṣaraṃ vā tyaktvā pitur nāmadheyāt nakṣatradevateṣṭanāmāno vā // (1.0) Par.?
dvināmā tu brāhmaṇaḥ // (2.0) Par.?
nāmaiva kanyāyāḥ akāravyavadhānam ākārāntam ayugmākṣaraṃ nadīnakṣatracandrasūryapūṣadevadattarakṣitāvarjam // (3.0) Par.?
navanītena pāṇī pralipya somasya tvā dyumnenety enamabhimṛśet // (4.0) Par.?
sarveṣu kumārakarmasv āgneyaḥ sthālīpākaḥ prājāpatyo vā // (5.0) Par.?
sarvatrānādeśe 'gniḥ puṃsām aryamā strīṇām // (6.0) Par.?
saṃvatsaraṃ mātāpitarau na māṃsam aśnīyātām // (7.0) Par.?
putrasya jātadante yajetāgniṃ gavā paśunā vā // (8.0) Par.?
viproṣitaḥ pratyetya putrasya mūrdhānaṃ trir ājighret paśūnāṃ tvā hiṃkāreṇābhijighrāmīti // (9.0) Par.?
jātakarmavaddhastāṅguliṃ praveṣṭya tenāsya karṇāv ājapet // (10.0) Par.?
athainamabhimantrayate aśmā bhaveti // (11.0) Par.?
agnidhanvantarī putravratī chāgameṣābhyām iṣṭvā dīrghāṇāṃ vyāhṛtibhiḥ kumāraṃ catuḥ prāśayet / (12.1) Par.?
āyurdā deveti ca // (12.2) Par.?
kumārakarmāṇi śukla udagayane puṇye nakṣatre navamīvarjam / (13.1) Par.?
sarva ṛtavo vivāhe 'māghacaitrau māsau parihāpyottaraṃ ca naidāgham // (13.2) Par.?
anvārambhayitvā havanam // (14.0) Par.?
Duration=0.033578157424927 secs.