Occurrences for "Kāmaśāstra"

Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1
Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī: 1
Kāmasūtra: 2, 1, 2, 2, 2, 4, 7, 1, 7, 2, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6
Smaradīpikā: 1
Viṣṇusmṛti: 69