Occurrences for "avadāna"

Baudhāyanaśrautasūtra: 4, 9, 4, 10
Bhāradvājaśrautasūtra: 7, 18
Kauṣītakibrāhmaṇa: 10, 9
Kātyāyanaśrautasūtra: 6, 9
Kāṭhakagṛhyasūtra: 62
Maitrāyaṇīsaṃhitā: 3, 10, 3
Taittirīyasaṃhitā: 6, 3, 10, 6, 3, 11, 1, 3, 10
Vaikhānasaśrautasūtra: 10, 18, 10, 19
Āpastambaśrautasūtra: 7, 23, 7, 24
Śatapathabrāhmaṇa: 3, 8, 3, 5, 1, 3