Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 186, 94.1 sindhuṃ caiva vipāśāṃ ca nadīṃ godāvarīm api /
MBh, 6, 10, 14.2 dṛṣadvatīṃ vipāśāṃ ca vipāpāṃ sthūlavālukām //
MBh, 13, 105, 46.1 gayāṃ gayaśiraścaiva vipāśāṃ sthūlavālukām /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 62, 13.3 viṣṇoḥ padaṃ prekṣamāṇā vipāśāṃ cāpi śālmalīm //
Matsyapurāṇa
MPur, 51, 14.1 vipāśāṃ kauśikīṃ caiva śatadruṃ sarayūṃ tathā /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 14, 18.1 gaṅgāṃ śatadrūmathavā vipāśāṃ sarasvatīṃ naimiṣagomatīṃ vā /