Occurrences

Mahābhārata
Suśrutasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa

Mahābhārata
MBh, 10, 1, 44.2 śatrūṇāṃ kṣapaṇe yuktaḥ prāptakālaśca me mataḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 29, 15.2 tasyālam āyuḥkṣapaṇe samarthāni bhavanti //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 22, 15.2 tasyāripakṣakṣapaṇe kiyānudyamavistaraḥ //