Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1271
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yavagodhū mayormatsyapayasoḥ siṃhaśūkarayośca svādutvagurutvābhyāṃ tulyatve 'pi yavamatsyasiṃhānāṃ vicitrapratyayārabdhatvāt vātalaprabhāvatvoṣṇavīryatvakaṭuvipākitvāni svādutvagurutvaviparī śodhanādidravyagaṇāḥ // (1) Par.?
tatra vamanagaṇamāha madanamadhuketyādi // (2) Par.?
madano gelaḥ // (3) Par.?
madhukaṃ yaṣṭīmadhu // (4) Par.?
lambā kaṭutumbī // (5) Par.?
nimbaḥ picumandaḥ // (6) Par.?
bimbī kaṭutuṇḍikerī // (7) Par.?
viśālā indravāruṇī // (8) Par.?
trapusaṃ kaṭuvālukam // (9) Par.?
kuṭajo vatsakaḥ // (10) Par.?
mūrvā madhurasā // (11) Par.?
devadālī jīmūtakaḥ // (12) Par.?
kṛmighnaṃ viḍaṅgam // (13) Par.?
vidulo vetasaḥ // (14) Par.?
dahanaḥ citrakaḥ // (15) Par.?
citrā citrāṇḍikā kaṭupaṭolaphalaṃ pattrakaṃ ca // (16) Par.?
kośavatyau kaṭukośātakī rājakośātakī ca // (17) Par.?
karañjo naktamālaḥ // (18) Par.?
kaṇā pippalī // (19) Par.?
lavaṇaṃ saindhavam // (20) Par.?
vacā ugrā // (21) Par.?
elā truṭiḥ // (22) Par.?
sarṣapo rakṣoghnaḥ // (23) Par.?
chardanānīti vamanāni // (24) Par.?
bahuvacanaṃ guṇabahutvārtham // (25) Par.?
tena vamanādidravyāṇāṃ yasya kasyacit trikacatuṣkapañcakādeḥ prayojakatvam // (26) Par.?
uktaṃ ca suśrutena samastaṃ vargamardhaṃ vā yathālābhamathāpi vā // (27) Par.?
prayuñjīta bhiṣak prājño yathoddiṣṭeṣu karmasu // (28) Par.?
iti // (29) Par.?
upalakṣaṇaṃ cedam // (30) Par.?
ata eva saṃgrahakāro 'dhikamadhīte madanajīmūtekṣvākukośātakīdvayaphalapuṣpapattrāṇi // (31) Par.?
kuṭajakarañjatrapusasarṣapapippalīviḍaṅgailāpratyakpuṣpīha reṇupṛthvīkākustumbarīprapunnaṭānāṃ phalāni śāradāni ca hastiparṇyāḥ // (32) Par.?
kovidārakarbudārariṣṭāśvagandhānīpavidulabimbībandhu jīvakaśvetāśaṇapuṣpīsadāpuṣpavacācitrācitrakamṛgairvārukendravāruṇī suṣavīcaturaṅgulasvādukaṇṭakapāṭhāpāṭalīśārṅgeṣṭāmadhuka mūrvāsaptaparṇasomavalkadvīpiśigrusumanaḥsaumanasyāyavānīvṛścīvapunarnavāmahāsahākṣudrasahekṣukāṇḍakatakapippalīmūlacavikānaladośīrahrīveramūlāni // (33) Par.?
śālmalīśālmalukābhadraparṇyairāvaṇyupodakauddālakadhanvanarasāñjanarājādanopacitrāgopaśṛṅgāṭikāpicchāḥ // (34) Par.?
priyaṅgupuṣpam // (35) Par.?
tālīsapatram // (36) Par.?
haridrāśṛṅgaverakandau // (37) Par.?
madhūkadāruharidrāsārau // (38) Par.?
tagaraguḍūcīmadhuphāṇitakṣīrakṣāralavaṇāni ceti vamanopayogīni // (39) Par.?
iti // (40) Par.?
Duration=0.11544108390808 secs.