Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8878
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dvigur ekavacanam // (1) Par.?
dvandvaś ca prāṇitūryasenāṅgānām // (2) Par.?
anuvāde caraṇānām // (3) Par.?
adhvaryukratur anapuṃsakam // (4) Par.?
adhyayanato 'viprakṛṣṭākhyānām // (5) Par.?
jātir aprāṇinām // (6) Par.?
viśiṣṭaliṅgo nadī deśo 'grāmāḥ // (7) Par.?
kṣudrajantavaḥ // (8) Par.?
yeṣāṃ ca virodhaḥ śāśvatikaḥ // (9) Par.?
śūdrāṇām aniravasitānām // (10) Par.?
gavāśvaprabhṛtīni ca // (11) Par.?
vibhāṣā vṛkṣamṛgatṛṇadhānyavyañjanapaśuśakunyaśvavaḍavapūrvāparādharottarāṇām // (12) Par.?
vipratiṣiddhaṃ ca anadhikaraṇavāci // (13) Par.?
na dadhipayādīni // (14) Par.?
adhikaraṇaitāvattve ca // (15) Par.?
vibhāṣā samīpe // (16) Par.?
sa napuṃsakam // (17) Par.?
avyayībhāvaś ca // (18) Par.?
tatpuruṣo 'nañkarmadhārayaḥ // (19) Par.?
sañjñāyāṃ kanthośīnareṣu // (20) Par.?
upajñopakramam tadādyācikhyāsāyām // (21) Par.?
chāyā bāhulye // (22) Par.?
sabhā rājāmanuṣyapūrvā // (23) Par.?
aśālā ca // (24) Par.?
vibhāṣā senāsurāchāyāśālāniśānām // (25) Par.?
paravalliṅgaṃ dvandvatatpuruṣayoḥ // (26) Par.?
pūrvavad aśvavaḍavau // (27) Par.?
hemantaśiśirāv ahorātre ca chandasi // (28) Par.?
rātrāhnāhāḥ puṃsi // (29) Par.?
apathaṃ napuṃsakam // (30) Par.?
ardharcāḥ puṃsi ca // (31) Par.?
idamo 'nvādeśe 'ś anudāttas tṛtīyādau // (32) Par.?
etadas tratasos tratasau ca anudāttau // (33) Par.?
dvitīyāṭāossv enaḥ // (34) Par.?
ārdhadhātuke // (35) Par.?
ado jagdhir lyap ti kiti // (36) Par.?
luṅsanor ghasᄆ // (37) Par.?
ghañapoś ca // (38) Par.?
bahulaṃ chandasi // (39) Par.?
liṭy anyatarasyām // (40) Par.?
veño vayiḥ // (41) Par.?
hano vadha liṅi // (42) Par.?
luṅi ca // (43) Par.?
ātmanepadeṣv anyatarasyām // (44) Par.?
iṇo gā luṅi // (45) Par.?
ṇau gamir abodhane // (46) Par.?
sani ca // (47) Par.?
iṅaś ca // (48) Par.?
gāṅ liṭi // (49) Par.?
vibhāṣā luṅlṛṅoḥ // (50) Par.?
ṇau ca saṃścaṅoḥ // (51) Par.?
aster bhūḥ // (52) Par.?
bruvo vaciḥ // (53) Par.?
cakṣiṅaḥ khyāñ // (54) Par.?
vā liṭi // (55) Par.?
ajer vy aghañapoḥ // (56) Par.?
vā yau // (57) Par.?
ṇyakṣatriyārṣañito yūni lug aṇiñoḥ // (58) Par.?
pailādibhyaś ca // (59) Par.?
iñaḥ prācām // (60) Par.?
na taulvalibhyaḥ // (61) Par.?
tadrājasya bahuṣu tenaiva astriyām // (62) Par.?
yaskādibhyo gotre // (63) Par.?
yañañoś ca // (64) Par.?
atribhṛgukutsavasiṣṭhagotamāṅgirobhyaś ca // (65) Par.?
bahvaca iñaḥ prācyabharateṣu // (66) Par.?
na gopavanādibhyaḥ // (67) Par.?
tikakitavādibhyo dvandve // (68) Par.?
upakādibhyo 'nyatarasyām advandve // (69) Par.?
āgastyakauṇḍinyayor agastikuṇḍinac // (70) Par.?
supo dhātuprātipadikayoḥ // (71) Par.?
adiprabhṛtibhyaḥ śapaḥ // (72) Par.?
bahulaṃ chandasi // (73) Par.?
yaṅo 'ci ca // (74) Par.?
juhotyādibhyaḥ śluḥ // (75) Par.?
bahulaṃ chandasi // (76) Par.?
gātisthāghupābhūbhyaḥ sicaḥ parasmaipadeṣu // (77) Par.?
vibhāṣā ghrādheṭśāchāsaḥ // (78) Par.?
tanādibhyas tathāsoḥ // (79) Par.?
mantre ghasahvaranaśavṛdahādvṛckṛgamijanibhyo leḥ // (80) Par.?
āmaḥ // (81) Par.?
avyayād āpsupaḥ // (82) Par.?
na avyayībhāvād ato 'm tv apañcamyāḥ // (83) Par.?
tṛtīyāsaptamyor bahulam // (84) Par.?
luṭaḥ prathamasya ḍāraurasaḥ // (85) Par.?
Duration=0.22918796539307 secs.