Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12384
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yad iḍām upahvayate // (1) Par.?
sarveṣveva tad bhūteṣūpahavam icchate // (2) Par.?
atho 'nnaṃ vā iḍā // (3) Par.?
annam eva tad ātman dhatte // (4) Par.?
atho paśavo vā iḍā // (5) Par.?
paśūnām evāptyai // (6) Par.?
tasyāṃ caturavān iti // (7) Par.?
tathā pañcapadī bhavati // (8) Par.?
pañcapadā paṅktiḥ // (9) Par.?
pāṅkto vai yajño yajñasyaiva āptyai // (10) Par.?
atha yaj japenottareḍāṃ prāśnāti // (11) Par.?
brahma vai japaḥ // (12) Par.?
brahmaṇā evaināṃ tacchamayati // (13) Par.?
atha yad adhvaryur barhiṣadaṃ puroḍāśaṃ karoti // (14) Par.?
pitṝn eva tat prīṇāti // (15) Par.?
atha yat pavitravati mārjayante // (16) Par.?
śāntir vai bheṣajam āpaḥ // (17) Par.?
śāntir evaiṣā bheṣajaṃ yajñe kriyate // (18) Par.?
atha yad anvāhāryam āharanti // (19) Par.?
etaddakṣiṇau vai darśapūrṇamāsau // (20) Par.?
tasmād enam āharanti // (21) Par.?
atha yat samidham anumantrayate // (22) Par.?
idhmasya vā eṣaikātiśiṣṭā bhavati // (23) Par.?
tasmād enām anustauti // (24) Par.?
Duration=0.20297408103943 secs.