Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni, Aśvins

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9797
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indra somam imam piba madhumantaṃ camū sutam / (1.1) Par.?
indra
v.s.m.
soma
ac.s.m.
idam
ac.s.m.

2. sg., Pre. imp.
root
madhumat
ac.s.m.
camū
l.s.f.
su.
PPP, ac.s.m.
asme rayiṃ ni dhāraya vi vo made sahasriṇam purūvaso vivakṣase // (1.2) Par.?
mad
l.p.a.
rayi
ac.s.m.
ni
indecl.
dhāray
2. sg., Pre. imp.
root
vi
indecl.
tvad
g.p.a.
mada
l.s.m.
sahasrin
ac.s.m.
purūvasu
v.s.m.
vivakṣ.
2. sg., Pre. ind.
root
tvāṃ yajñebhir ukthair upa havyebhir īmahe / (2.1) Par.?
tvad
ac.s.a.
yajña
i.p.m.
uktha
i.p.n.
upa
indecl.
havya
i.p.n.
i.
1. pl., Pre. ind.
root
śacīpate śacīnāṃ vi vo made śreṣṭhaṃ no dhehi vāryaṃ vivakṣase // (2.2) Par.?
śacīpati
v.s.m.
śacī
g.p.f.
vi
indecl.
tvad
g.p.a.
mada
l.s.m.
śreṣṭha
ac.s.n.
mad
d.p.a.
dhā
2. sg., Pre. imp.
root
vārya
ac.s.n.
vivakṣ.
2. sg., Pre. ind.
root
yas patir vāryāṇām asi radhrasya coditā / (3.1) Par.?
yad
n.s.m.
pati
n.s.m.
→ avitṛ (3.2) [conj]
← pā (3.2) [advcl]
vārya
g.p.n.
as
2. sg., Pre. ind.
radhra
g.s.m.
coditṛ
n.s.m.
indra stotṝṇām avitā vi vo made dviṣo naḥ pāhy aṃhaso vivakṣase // (3.2) Par.?
indra
v.s.m.
stotṛ
g.p.m.
avitṛ
n.s.m.
← pati (3.1) [conj]
vi
indecl.
tvad
d.p.a.
mada
l.s.m.
dviṣ
ab.s.f.
mad
ac.p.a.

2. sg., Pre. imp.
root
→ pati (3.1) [advcl]
aṃhas
ab.s.n.
vivakṣ.
2. sg., Pre. ind.
root
yuvaṃ śakrā māyāvinā samīcī nir amanthatam / (4.1) Par.?
tvad
n.d.m.
śakra
n.d.m.
māyāvin
n.d.m.
samyañc
ac.d.f.
niḥ
indecl.
math,
2. du., Impf.
root
→ nirmath (4.2) [advcl]
vimadena yad īḍitā nāsatyā niramanthatam // (4.2) Par.?
vimada
i.s.m.
yat
indecl.
īḍ
PPP, n.d.m.
nāsatya
n.d.m.
nirmath.
2. du., Impf.
← math (4.1) [advcl]
viśve devā akṛpanta samīcyor niṣpatantyoḥ / (5.1) Par.?
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
kṛp
3. pl., Impf.
root
samyañc
l.d.f.
niṣpat.
Pre. ind., g.d.f.
nāsatyāv abruvan devāḥ punar ā vahatād iti // (5.2) Par.?
nāsatya
ac.d.m.
brū
3. pl., Impf.
root
deva.
n.p.m.
punar
indecl.
ā
indecl.
vah
2. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
madhuman me parāyaṇam madhumat punar āyanam / (6.1) Par.?
madhumat
n.s.n.
root
mad
g.s.a.
parāyaṇa.
n.s.n.
madhumat
n.s.n.
punar
indecl.
āyana.
n.s.n.
tā no devā devatayā yuvam madhumatas kṛtam // (6.2) Par.?
tad
n.d.m.
mad
ac.p.a.
deva
n.d.m.
devatā
i.s.f.
tvad
n.d.m.
madhumat
ac.p.m.
kṛ.
2. du., Aor. imp.
root
Duration=0.10501503944397 secs.