Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): for love, love charms, friendship

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13120
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mama vrate hṛdayaṃ te dadhāmi mama cittam anu cittaṃ te astu / (1.1) Par.?
mama vācam ekavratā juṣasva bṛhaspatis tvā niyunaktu mahyam // (1.2) Par.?
dhātā tvā mahyam adadan mahyam dhātā dadhātu tvā / (2.1) Par.?
pra dhātā tvā mahyaṃ prāyacchan mahyaṃ tvānumatir dadau // (2.2) Par.?
anumate 'numanyasva svānumate 'numanyasva / (3.1) Par.?
mahyam enaṃ samākuru vācā cakṣuṣā manasā mayi saṃyatam // (3.2) Par.?
āharayat te hṛdayaṃ tad astu hṛdayaṃ mama / (4.1) Par.?
atho yan mama hṛdayaṃ tad astu hṛdayaṃ tava // (4.2) Par.?
hṛdayena hṛdayaṃ prāṇena prāṇam agṛbham2 / (5.1) Par.?
gṛbhṇāmi cakṣuṣā cakṣur gṛbhṇāmi manasā manaḥ // (5.2) Par.?
ākūtaṃ cittaṃ cakṣuḥ śrotram atho balam / (6.1) Par.?
śriyaṃ yāṃ devā jagmus tayā badhnāmi te manaḥ // (6.2) Par.?
annamayena maṇinā prāṇasūtreṇa pṛṣṇinā / (7.1) Par.?
badhnāmi satyagranthinā hṛdayaṃ ca manaś ca te // (7.2) Par.?
āvartanaṃ nivartanaṃ mayā saṃvananaṃ tava / (8.1) Par.?
indrāgnī aśvinobhā tvaṣṭā dhātā ca cakratuḥ // (8.2) Par.?
yena cittena vadasi yena tvānyo 'bhidāsati / (9.1) Par.?
sarvaṃ tad agna ābhara mahyaṃ dāsāya rādhyaḥ // (9.2) Par.?
anuvanaṃ suvanam udvanaṃ vanam / (10.1) Par.?
gharmasya paśya rūpāṇi tena badhnāmi te manaḥ // (10.2) Par.?
saṃ mā viśantu paśavaḥ saṃ mā viśantv oṣadhīḥ / (11.1) Par.?
saṃ mā viśantu rājāno yathāhaṃ kāmaye tathā // (11.2) Par.?
antaraṃ ca nedīyaś ca mano devā upāsate / (12.1) Par.?
anantaro 'haṃ tubhyaṃ bhūyāsaṃ hṛdayam me bhūyāsam anantaram // (12.2) Par.?
sabhā sam āsāvituś cāvatām ubhe prajāpater duhitārau sacetasau / (13.1) Par.?
saṃgatheṣu pade cāru namo vaiśvānarāya adhi // (13.2) Par.?
ya padena ta ā te prāṇān samādade / (14.1) Par.?
atho etat samādade yad anyeṣu janeṣu ca // (14.2) Par.?
ahaṃ te cakṣuṣā cakṣur ahaṃ te manasā manaḥ / (15.1) Par.?
ahaṃ gandharvarūpeṇa san āvartayāmi te // (15.2) Par.?
hatacitto hatamano hato anyeṣu te manaḥ / (16.1) Par.?
sarveṣu kṛṣṇakeśeṣu hato anyeṣu te manaḥ // (16.2) Par.?
sarvāsu śuddhadantīṣu hato anyāsu te manaḥ / (17.1) Par.?
māṃ caiva paśya sūryaṃ ca mā tṛtīyaṃ kadācana // (17.2) Par.?
smṛtir asi kāmasañjananī mayi te kāmo astu / (18.1) Par.?
yat te mano vareṇyaṃ lokeṣu bahudhā kṛtam // (18.2) Par.?
samudram iva saritaḥ sarvaṃ tvānuvartayāmasi / (19.1) Par.?
ādīpayāmi te hṛdayam agnā me 'vapradīpayāmasi // (19.2) Par.?
eṣa te hṛdaye 'ṅgāro dīptas te asmi dahyase / (20.1) Par.?
mayā te dahyamānasyāgnir dāṃsena na tṛpyatu bhūmir dāṃsena tṛpyatu // (20.2) Par.?
cittaṃ ca te manaś ca te mayi dhātā niyacchatu / (21.1) Par.?
mayi te cittam āyattam manas te mayi samaśnute // (21.2) Par.?
āvṛtās te mayā prā... // (22.1) Par.?
naṣṭaṃ te kṛpam anyasmin mayi te ramatām manaḥ / (26.1) Par.?
anu ... manaḥ // (26.2) Par.?
cakṣuḥ śrotraṃ cādhītaṃ ca sarvaṃ te aham ādade / (27.1) Par.?
hṛdya ṛṣir ajāyata de... // (27.2) Par.?
tad evaiṣv adadhur hṛdayeṣv arthadarśinam / (28.1) Par.?
sarvajñaṃ sarvadarśinaṃ sa naḥ karmāṇi sādhaya // (28.2) Par.?
ye ...stava jātavedaḥ praviṣṭā agnir durhṛdayasya karma / (29.1) Par.?
teṣām aham bhāgadheyaṃ juhomi tāṃ mā devāḥ sarvaiḥ kāmais tarpayantām // (29.2) Par.?
bhṛgūṇām aṅgirasāṃ tapaso gṛṇa saṃyatam / (30.1) Par.?
kuśikābhyavarāṇāṃ ca mana āvartayāmi te // (30.2) Par.?
yat te mano vareṇyaṃ lokeṣu bahudhā kṛtam / (31.1) Par.?
tat ta āvartayāmasy adhriś cāhaś ca brāhmaṇaḥ // (31.2) Par.?
yat kakṣīvān saṃvananaṃ putro aṅgirasām avet / (32.1) Par.?
tena no 'dya viśve devāḥ saṃ priyaṃ samavīvanan // (32.2) Par.?
Duration=0.19291996955872 secs.