Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Pashupata Shaivism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 677
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atra kudānāni gobhūhiraṇyasuvarṇādīni // (1) Par.?
kasmāt // (2) Par.?
anaikāntikānātyantikasātiśayaphalatvāt kupathādhvapravādāc ca // (3) Par.?
tasmādatra atiśabdo viśeṣaṇam // (4) Par.?
atidānaṃ cātmapradānam // (5) Par.?
kasmāt // (6) Par.?
ātmanaḥ dātṛtvād bhūyo dānaprayojanābhāvāt // (7) Par.?
sthānaśarīrendriyaviṣayādyaprāpakatvāt // (8) Par.?
aikāntikātyantikarudrasamīpaprāpter ekāntenaivānāvṛttiphalatvād asādhāraṇaphalatvāc cātmapradānam atidānam // (9) Par.?
tathā kuyajanāny agniṣṭomādīni // (10) Par.?
kasmāt // (11) Par.?
saṃgrahapratigrahahiṃsādiyuktena śraveṇābhinirvṛttidarśanāt pattrīrātrijadevatādisādhāraṇaphalatvād anityasātiśayasaṃkīrṇaphalatvāc ca kuyajanāny agniṣṭomādīni // (12) Par.?
tasmād atrātiśabdo viśeṣaṇam // (13) Par.?
atiyajanaṃ nāma yadāyatane loke vā // (14) Par.?
tatrāyatane snānahasitādyā loke ca krāthanaspandanādyā vidhikriyā // (15) Par.?
kasmāt // (16) Par.?
saṃgrahapratigrahahiṃsādirahitena krameṇa svaśarīrasamutthābhiḥ kāyikavācikamānasikābhirijyate yasmāt // (17) Par.?
ataścetyucyate atiyajanam // (18) Par.?
āha kiṃ dānaṃ yajanaṃ ca sādhanadvayam evātrātiśabdena viśiṣṭaṃ kartavyamiti // (19) Par.?
ucyate na // (20) Par.?
yasmādāha // (21) Par.?
Duration=0.086379051208496 secs.