Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8300
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
gāṅkuṭādibhyo 'ñṇin ṅit // (1) Par.?
vija iṭ // (2) Par.?
vibhāṣorṇoḥ // (3) Par.?
sārvadhātukam apit // (4) Par.?
asaṃyogāl liṭ kit // (5) Par.?
indhibhavatibhyāṃ ca // (6) Par.?
mṛḍamṛdagudhakuṣakliśavadavasaḥ ktvā // (7) Par.?
rudavidamuṣagrahisvapipracchaḥ saṃś ca // (8) Par.?
iko jhal // (9) Par.?
halantāc ca // (10) Par.?
liṅsicau ātmanepadeṣu // (11) Par.?
uś ca // (12) Par.?
vā gamaḥ // (13) Par.?
hanaḥ sic // (14) Par.?
yamo gandhane // (15) Par.?
vibhāṣopayamane // (16) Par.?
sthāghvor icca // (17) Par.?
na ktvā seṭ // (18) Par.?
niṣṭhā śīṅsvidimidikṣvididhṛṣaḥ // (19) Par.?
mṛṣas titikṣāyām // (20) Par.?
udupadhād bhāvādikarmaṇor anyatarasyām // (21) Par.?
pūṅaḥ ktvā ca // (22) Par.?
nopadhāt thaphāntād vā // (23) Par.?
vañciluñcyṛtaś ca // (24) Par.?
tṛṣimṛṣikṛśeḥ kāśyapasya // (25) Par.?
ralo vyupadhāddhalādeḥ saṃś ca // (26) Par.?
ūkālo 'jjhrasvadīrghaplutaḥ // (27) Par.?
acaś ca // (28) Par.?
uccair udāttaḥ // (29) Par.?
nīcair anudāttaḥ // (30) Par.?
samāhāraḥ svaritaḥ // (31) Par.?
tasyādita udāttam ardhahrasvam // (32) Par.?
ekaśruti dūrāt sambuddhau // (33) Par.?
yajñakarmaṇy ajapanyūṅkhasāmasu // (34) Par.?
uccaistarāṃ vā vaṣaṭkāraḥ // (35) Par.?
vibhāṣā chandasi // (36) Par.?
na subrahmaṇyāyāṃ svaritasya tu udāttaḥ // (37) Par.?
devabrahmaṇor anudāttaḥ // (38) Par.?
svaritāt saṃhitāyām anudāttānām // (39) Par.?
udāttasvaritaparasya sannataraḥ // (40) Par.?
apṛkta ekāl pratyayaḥ // (41) Par.?
tatpuruṣaḥ samānādhikaraṇaḥ karmadhārayaḥ // (42) Par.?
prathamānirdiṣṭaṃ samāsa upasarjanam // (43) Par.?
ekavibhakti ca apūrvanipāte // (44) Par.?
arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam // (45) Par.?
kṛttaddhitasamāsāś ca // (46) Par.?
hrasvo napuṃsake prātipadikasya // (47) Par.?
gostriyor upasarjanasya // (48) Par.?
luk taddhitaluki // (49) Par.?
id goṇyāḥ // (50) Par.?
lupi yuktavad vyaktivacane // (51) Par.?
viśeṣaṇānāṃ ca ajāteḥ // (52) Par.?
tad aśiṣyaṃ sañjñāpramāṇatvāt // (53) Par.?
lub yogāprakhyānāt // (54) Par.?
yogapramāṇe ca tadabhāve 'darśanam syāt // (55) Par.?
pradhānapratyayārthavacanam arthasya anyapramāṇatvāt // (56) Par.?
kālopasarjane ca tulyam // (57) Par.?
jātyākhyāyām ekasmin bahuvacanam anyatarasyām // (58) Par.?
asmado dvayoś ca // (59) Par.?
phalgunīproṣṭhapadānāṃ ca nakṣatre // (60) Par.?
chandasi punarvasvorekavacanam // (61) Par.?
viśākhayoś ca // (62) Par.?
tiṣyapunarvasvor nakṣatradvandve bahuvacanasya dvivacanaṃ nityam // (63) Par.?
sarūpāṇām ekaśeṣa ekavibhaktau // (64) Par.?
vṛddho yūnā tallakṣaṇaś cedeva viśeṣaḥ // (65) Par.?
strī puṃvacca // (66) Par.?
pumān striyā // (67) Par.?
bhrātṛputrau svasṛduhitṛbhyām // (68) Par.?
napuṃsakam anapuṃsakenaikavac cāsyānyatarasyām // (69) Par.?
pitā mātrā // (70) Par.?
śvaśuraḥ śvaśrvā // (71) Par.?
tyadādīni sarvair nityam // (72) Par.?
grāmyapaśusaṅgheṣv ataruṇeṣu strī // (73) Par.?
Duration=0.20430898666382 secs.