Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni, Indra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10771
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pra nu vocā suteṣu vāṃ vīryā yāni cakrathuḥ / (1.1) Par.?
pra
indecl.
nu
indecl.
vac
1. sg., Aor. inj.
root
suta
l.p.m.
tvad
g.d.a.
vīrya,
ac.p.n.
yad
ac.p.n.
kṛ.
2. du., Perf.
hatāso vām pitaro devaśatrava indrāgnī jīvatho yuvam // (1.2) Par.?
han
PPP, n.p.m.
root
tvad
g.d.a.
pitṛ
n.p.m.
deva
comp.
∞ śatru.
n.p.m.
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
jīv
2. du., Pre. ind.
root
tvad.
n.d.a.
baᄆ itthā mahimā vām indrāgnī paniṣṭha ā / (2.1) Par.?
baṭ
indecl.
itthā.
indecl.
root
mahiman
n.s.m.
tvad
g.d.a.
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
paniṣṭha
n.s.m.
root
ā.
indecl.
samāno vāṃ janitā bhrātarā yuvaṃ yamāv ihehamātarā // (2.2) Par.?
samāna
n.s.m.
root
tvad
g.d.a.
janitṛ.
n.s.m.
bhrātṛ
n.d.m.
root
tvad
n.d.a.
yama.
n.d.m.
iha
indecl.
∞ iha
indecl.
∞ mātṛ.
n.d.f.
okivāṃsā sute sacāṃ aśvā saptī ivādane / (3.1) Par.?
uc
Perf., n.d.m.
root
suta
l.s.m.
sacā
indecl.
aśva
n.d.m.
sapti
n.d.m.
iva
indecl.
∞ adana
l.s.n.
indrā nv agnī avaseha vajriṇā vayaṃ devā havāmahe // (3.2) Par.?
indra
ac.d.m.
nu
indecl.
agni
ac.d.m.
avas
i.s.n.
∞ iha
indecl.
vajrin
ab.d.m.
mad
n.p.a.
deva
ac.d.m.
hvā.
1. pl., Pre. ind.
root
ya indrāgnī suteṣu vāṃ stavat teṣv ṛtāvṛdhā / (4.1) Par.?
yad
n.s.m.
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
suta
l.p.m.
tvad
ac.d.a.
stu
3. sg., Pre. sub.
← vad (4.2) [acl]
tad
l.p.m.
ṛtāvṛdh,
ac.d.m.
joṣavākaṃ vadataḥ pajrahoṣiṇā na devā bhasathaś cana // (4.2) Par.?
joṣa
comp.
∞ vāka
ac.s.m.
vad
Pre. ind., g.s.m.
→ stu (4.1) [acl:rel]
na
indecl.
deva
v.d.m.
bhas
2. du., Pre. ind.
root
cana.
indecl.
indrāgnī ko asya vāṃ devau martaś ciketati / (5.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
ka
n.s.m.
idam
g.s.n.
tvad
g.d.a.
deva
v.d.m.
marta
n.s.m.
cit.
3. sg., Perf. sub.
root
viṣūco aśvān yuyujāna īyata ekaḥ samāna ā rathe // (5.2) Par.?
viṣvañc
ac.p.m.
aśva
ac.p.m.
yuj
Perf., n.s.m.
ī
3. sg., Pre. ind.
eka
n.s.m.
samāna
l.s.m.
ā
indecl.
ratha.
l.s.m.
indrāgnī apād iyam pūrvāgāt padvatībhyaḥ / (6.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
a
indecl.
∞ pād
n.s.f.
idam
n.s.f.
pūrva
n.s.f.
∞ 
3. sg., root aor.
root
padvat.
ab.p.f.
hitvī śiro jihvayā vāvadac carat triṃśat padā ny akramīt // (6.2) Par.?

Abs., indecl.
śiras
ac.s.n.
jihvā
i.s.f.
vāvad
Pre. ind., n.s.m.
car.
3. sg., Pre. inj.
root
triṃśat
ac.s.f.
pada
ac.p.n.
ni
indecl.
kram.
3. sg., is-aor.
root
indrāgnī ā hi tanvate naro dhanvāni bāhvoḥ / (7.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
ā
indecl.
hi
indecl.
tan
3. pl., Pre. ind.
root
nṛ
n.p.m.
dhanvan
ac.p.n.
bāhu.
l.d.m.
mā no asmin mahādhane parā varktaṃ gaviṣṭiṣu // (7.2) Par.?

indecl.
mad
ac.p.a.
idam
l.s.n.
mahat
comp.
∞ dhana
l.s.n.
parā
indecl.
vṛj
2. du., Aor. imp.
root
indrāgnī tapanti māghā aryo arātayaḥ / (8.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
tap
3. pl., Pre. ind.
root
mad
ac.s.a.
∞ agha
n.p.f.
ari
g.s.m.
arāti.
n.p.f.
apa dveṣāṃsy ā kṛtaṃ yuyutaṃ sūryād adhi // (8.2) Par.?
apa
indecl.
dveṣas
ac.p.n.
ā
indecl.
kṛ.
2. du., Aor. imp.
root
yu
2. du., Pre. imp.
root
sūrya
ab.s.m.
adhi.
indecl.
indrāgnī yuvor api vasu divyāni pārthivā / (9.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
tvad
g.d.a.
root
api
indecl.
vasu
n.s.n.
divya
n.p.n.
pārthiva.
n.p.n.
ā na iha pra yacchataṃ rayiṃ viśvāyupoṣasam // (9.2) Par.?
ā
indecl.
mad
d.p.a.
iha
indecl.
pra
indecl.
yam
2. du., Pre. imp.
root
rayi
ac.s.m.
viśva
comp.
∞ āyu
comp.
∞ poṣas.
ac.s.m.
indrāgnī ukthavāhasā stomebhir havanaśrutā / (10.1) Par.?
indra
comp.
∞ agni
v.d.m.
← gam (10.2) [vocative]
uktha
comp.
∞ vāhas
n.d.m.
← gam (10.2) [advcl]
stoma
i.p.m.
havana
comp.
∞ śrut
n.d.m.
viśvābhir gīrbhir ā gatam asya somasya pītaye // (10.2) Par.?
viśva
i.p.f.
gir
i.p.f.
ā
indecl.
gam
2. du., Aor. imp.
root
→ agni (10.1) [vocative]
→ vāhas (10.1) [advcl:dpct]
idam
g.s.m.
soma
g.s.m.
.
Inf., indecl.
Duration=0.11727595329285 secs.