Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14020
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
āgnīdhra āgnīdhrīyād aṅgārair dve savane viharati / (1.1) Par.?
śalākābhis tṛtīyasavanam / (1.2) Par.?
pratyaṅmukho hotṛmaitrāvaruṇabrāhmaṇācchaṃsipotṛneṣṭracchāvākānāṃ dhiṣṇyeṣu mārjālīye // (1.3) Par.?
tatraiva pratyānayati // (2.1) Par.?
anu pṛṣṭyām āstīrya puroḍāśān alaṃkurute // (3.1) Par.?
ye agnayo vihṛtā dhiṣṇyāḥ pṛthivīm anu / (4.1) Par.?
te naḥ pāntu te no 'vantu tebhyo namas te no mā hiṃsiṣur iti vihṛtān anumantrayate / (4.2) Par.?
uttarayoḥ savanayoḥ punar maitv indriyam iti / (4.3) Par.?
āhavanīyam apareṇetyuktam // (4.4) Par.?
pravṛtāḥ pravṛtāhutīr juhvati juṣṭo vāce bhūyāsaṃ juṣṭo vācaspataye devi vāg yad vāco madhumattamaṃ tasmin mā dhāḥ svāhā / (5.1) Par.?
vāce svāhā vācaspataye svāhā sarasvatyai svāheti / (5.2) Par.?
manasā caturthīm // (5.3) Par.?
saptāhutīr ity eke sarasvate svāhā mahobhyaḥ sammahobhyaḥ svāhā / (6.1) Par.?
ṛcā stomam iti // (6.2) Par.?
vapāmārjanānta upotthāya divas pṛṣṭha ity ādityam upatiṣṭhante // (7.1) Par.?
mā pragāmety āvrajyāhavanīyaṃ nirmathyaṃ yūpam ādityam agnayaḥ sagarā stha sagareṇa nāmnā raudreṇānīkena pāta māgnayaḥ pipṛta māgnayo gopāyata mā namo vo 'stu mā mā hiṃsiṣṭeti // (8.1) Par.?
āgnīdhrīyam uttareṇa sado 'bhivrajanti // (9.1) Par.?
dhiṣṇyavanto yajamānaś ca pūrvayā dvārā prasarpanti / (10.1) Par.?
apare 'parayā // (10.2) Par.?
sadaḥ prasṛpsyanto dhiṣṇyān namaskurvanti dhiṣṇyebhyo namo nama iti // (11.1) Par.?
draṣṭre nama iti draṣṭāraṃ prasarpantaḥ / (12.1) Par.?
upaśrotre nama ity upaśrotāram // (12.2) Par.?
cātvālotkaraśāmitrovadhyagohāstāvāgnīdhrīyācchāvākavādaṃ mārjālīyaṃ kharaṃ dhiṣṇyān anyāṃś copatiṣṭhante agnayaḥ sagarā stheti // (13.1) Par.?
urv antarikṣaṃ vīhīti sado 'bhimṛśanti / (14.1) Par.?
devī dvārau mā mā saṃtāptaṃ lokaṃ me lokakṛtau kṛṇutam iti dvārye // (14.2) Par.?
prasṛpya anukhyātre nama ity anukhyātāram / (15.1) Par.?
uttareṇa dhiṣṇyān parikramya svaṃ svaṃ dhiṣṇyam abhiprasṛptā upadraṣṭre nama ity upadraṣṭāram // (15.2) Par.?
upaviśya japanty abhi tvendreti / (16.1) Par.?
stotraṃ yajamānaḥ // (16.2) Par.?
sadasyo brahmāṇaṃ dakṣiṇena / (17.1) Par.?
stotrānumantraṇāj janad iti manasā // (17.2) Par.?
visaṃsthite yathādhiṣṇyam uttareṇa pūrvayā dvārā niṣkrāmanti / (18.1) Par.?
maitrāvaruṇadhiṣṇyam adhiṣṇyavantaḥ // (18.2) Par.?
Duration=0.1549961566925 secs.