Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña, general or default rules for the sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10409
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
aśnātyanādeśe sthālīpākaḥ // (1) Par.?
puṣṭikarmasu sārūpavatse // (2) Par.?
ājyaṃ juhoti // (3) Par.?
samidham ādadhāti // (4) Par.?
āvapati vrīhiyavatilān // (5) Par.?
bhakṣayati kṣīraudanapuroḍāśarasān // (6) Par.?
manthaudanau prayacchati // (7) Par.?
pūrvaṃ triṣaptīyam // (8) Par.?
udakacodanāyām udapātraṃ pratīyāt // (9) Par.?
purastāduttarataḥ saṃbhāram āharati // (10) Par.?
gor anabhiprāpād vanaspatīnām // (11) Par.?
sūryodayanataḥ // (12) Par.?
purastāduttarato 'raṇye karmaṇāṃ prayogaḥ // (13) Par.?
uttarata udakānte prayujya karmāṇy apāṃ sūktair āplutya pradakṣiṇam āvṛtya apa upaspṛśyānavekṣamāṇā grāmam udāvrajanti // (14) Par.?
āśyabandhyāplavanayānabhakṣāṇi saṃpātavanti // (15) Par.?
sarvāṇyabhimantryāṇi // (16) Par.?
strīvyādhitāvāplutāvasiktau śirastaḥ prakramyā prapadāt pramārṣṭi // (17) Par.?
pūrvaṃ prapādya prayacchati // (18) Par.?
trayodaśyādayas tisro dadhimadhuni vāsayitvā badhnāti // (19) Par.?
āśayati // (20) Par.?
anvārabdhāyābhimantraṇahomāḥ // (21) Par.?
paścād agneś carmaṇi haviṣāṃ saṃskāraḥ // (22) Par.?
ānaḍuhaḥ śakṛtpiṇḍaḥ // (23) Par.?
jīvaghātyaṃ carma // (24) Par.?
akarṇo 'śmā // (25) Par.?
āplavanāvasecanānām ācāmayati ca // (26) Par.?
saṃpātavatām aśnāti nyaṅkte vā // (27) Par.?
abhyādheyānāṃ dhūmaṃ niyacchati // (28) Par.?
śucinā karmaprayogaḥ // (29) Par.?
Duration=0.074557065963745 secs.