Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine, healing rituals, against diseases

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13232
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Gegen Pfeilgift
brāhmaṇo jajña iti takṣakāyāñjaliṃ kṛtvā japann ācamayatyabhyukṣati // (1) Par.?
jan.
3. sg., Perf.
iti
indecl.
takṣaka
d.s.m.
∞ añjali
ac.s.m.
kṛ,
Abs., indecl.
jap
Pre. ind., n.s.m.
ācamay
3. sg., Pre. ind.
root
∞ abhyukṣ.
3. sg., Pre. ind.
kṛmukaśakalaṃ saṃkṣudya dūrśajaradajināvakarajvālena // (2) Par.?
∞ śakala
ac.s.m.
saṃkṣud,
Abs., indecl.
dūrśa
comp.
∞ jṛ
Pre. ind., comp.
∞ ajina
comp.
∞ avakara
comp.
∞ jvāla.
i.s.m.
root
saṃpātavatyudapātra ūrdhvaphalābhyāṃ digdhābhyāṃ mantham upamathya rayidhāraṇapiṇḍān anvṛcaṃ prakīrya chardayate // (3) Par.?
∞ udan
comp.
∞ pātra
l.s.n.
ūrdhva
comp.
∞ phala
i.d.n.
dih
PPP, i.d.n.
mantha
ac.s.m.
upamath,
Abs., indecl.
anvṛcam
indecl.
prak￞,
Abs., indecl.
charday.
3. sg., Pre. ind.
root
haridrāṃ sarpiṣi pāyayati // (4) Par.?
haridrā
ac.s.f.
sarpis
l.s.n.
pāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Blutsturz, Wunden, Knochenbruch
rohaṇītyavanakṣatre 'vasiñcati // (5) Par.?
pṛṣātakaṃ pāyayatyabhyanakti // (6) Par.?
pāyay
3. sg., Pre. ind.
root
∞ abhyañj.
3. sg., Pre. ind.
Gegen Besessenheit
āpaśyatīti sadaṃpuṣpāmaṇiṃ badhnāti // (7) Par.?
āpaś
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
∞ maṇi
ac.s.m.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen eine beliebige Krankheit
bhavāśarvāviti sapta kāmpīlapuṭān apāṃ pūrṇān saṃpātavataḥ kṛtvā dakṣiṇenāvasicya paścād apavidhyati // (8) Par.?
∞ iti.
indecl.
saptan
ac.s.n.
∞ puṭa
ac.p.m.
ap
g.p.f.
pṛ
PPP, ac.p.m.
kṛ,
Abs., indecl.
∞ avasic,
Abs., indecl.
paścāt
indecl.
apavyadh.
3. sg., Pre. ind.
root
tvayā pūrṇam iti kośena śamīcūrṇāni bhakte // (9) Par.?
tvad
i.s.a.
pṛ.
PPP, ac.s.m.
iti
indecl.
kośa
i.s.m.
śamī
comp.
∞ cūrṇa
ac.p.n.
root
bhakta
l.s.n.
→ alaṃkāra (10.0) [conj]
alaṃkāre // (10) Par.?
śālāṃ paritanoti // (11) Par.?
śālā
ac.s.f.
paritan.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Dementia
utāmṛtāsur ityamatigṛhītasya bhaktaṃ prayacchati // (12) Par.?
uta
indecl.
∞ amṛta
comp.
∞ asu.
n.s.m.
iti
indecl.
∞ amati
comp.
∞ grah
PPP, g.s.m.
bhakta
ac.s.n.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Lepra usw.
kuṣṭhaliṅgābhir navanītamiśreṇāpratīhāraṃ pralimpati // (13) Par.?
∞ liṅga
i.p.f.
∞ miśra
i.s.n.
∞ a
indecl.
∞ pratīhāra
ac.s.n.
pralip.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Wunden
lākṣāliṅgābhir dugdhe phāṇṭān pāyayati // (14) Par.?
∞ liṅga
i.p.f.
dugdha
l.s.n.
phāṇṭa
ac.p.m.
pāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen W￶chnerinnenkrankheit und ungnstige Symptome
brahma jajñānam iti sūtikāriṣṭakau prapādayati // (15) Par.?
brahman
n.s.n.
jan.
Perf., n.s.n.
iti
indecl.
∞ ariṣṭaka
ac.d.m.
prapāday.
3. sg., Pre. ind.
root
manthācamanopasthānam ādityasya // (16) Par.?
mantha
comp.
∞ ācamana
comp.
∞ upasthāna
n.s.n.
root
āditya.
g.s.m.
Gegen eine beliebige Krankheit
dive svāhemaṃ yavam iti catura udapātre saṃpātān ānayati // (17) Par.?
div
d.s.m.
svāhā
indecl.
∞ idam
ac.s.m.
yava.
ac.s.m.
iti
indecl.
catur
ac.p.m.
uda
comp.
∞ pātra
l.s.n.
sampāta
ac.p.m.
ānī.
3. sg., Pre. ind.
root
→ dvi (18.0) [conj]
dvau pṛthivyām // (18) Par.?
dvi
ac.d.m.
← ānī (17.0) [conj]
pṛthivī.
l.s.f.
tau pratyāhṛtyāplāvayati // (19) Par.?
tad
ac.d.m.
pratyāhṛ
Abs., indecl.
∞ āplāvay.
3. sg., Pre. ind.
root
sayave cottareṇa yavaṃ badhnāti // (20) Par.?
sa
indecl.
∞ yava
l.s.m.
root
ca
indecl.
∞ uttara
i.s.m.
yava
ac.s.m.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.067700862884521 secs.