Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10717
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
2 parallel or similar passage(s) in this chapter
bhūto bhūteṣu iti rājānam abhiṣekṣyan mahānade śāntyudakaṃ karoty ādiṣṭānām // (1.0) Par.?
sthālīpākaṃ śrapayitvā dakṣiṇataḥ parigṛhyāyā darbheṣu tiṣṭhantam abhiṣiñcati // (2.0) Par.?
talpārṣabhaṃ carmārohayati // (3.0) Par.?
udapātraṃ samāsiñcete // (4.0) Par.?
viparidadhāne // (5.0) Par.?
sahaiva nau sukṛtaṃ saha duṣkṛtam iti brahmā brūyāt // (6.0) Par.?
yo duṣkṛtaṃ karavat tasya duṣkṛtaṃ sukṛtaṃ nau saheti // (7.0) Par.?
āśayati // (8.0) Par.?
aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati // (9.0) Par.?
sahasraṃ grāmavaro dakṣiṇā // (10.0) Par.?
viparidhānāntam ekarājena vyākhyātam // (11.0) Par.?
talpe darbheṣv abhiśiñcati // (12.0) Par.?
varṣīyasi vaiyāghraṃ carmārohayati // (13.0) Par.?
catvāro rājaputrās tālpāḥ pṛthakpādeṣu śayanaṃ parāmṛśya sabhāṃ prāpayanti // (14.0) Par.?
dāsaḥ pādau prakṣālayati // (15.0) Par.?
mahāśūdra upasiñcati // (16.0) Par.?
kṛtasampannān akṣān ā tṛtīyaṃ vicinoti // (17.0) Par.?
vaiśyaḥ sarvasvajainam upatiṣṭhata utsṛjāyuṣmann iti // (18.0) Par.?
utsṛjāmi brāhmaṇāyotsṛjāmi kṣatriyāyotsṛjāmi vaiśyāya dharmo me janapade caryatām iti // (19.0) Par.?
pratipadyate // (20.0) Par.?
āśayati // (21.0) Par.?
aśvam ārohyāparājitāṃ pratipādayati // (22.0) Par.?
sabhām udāyāti // (23.0) Par.?
madhumiśraṃ brāhmaṇān bhojayati // (24.0) Par.?
rasān āśayati // (25.0) Par.?
māhiṣāṇy upayāti // (26.0) Par.?
kuryur gām iti gārgyapārthaśravasau neti bhāgaliḥ // (27.0) Par.?
imam indra vardhaya kṣatriyaṃ me iti kṣatriyaṃ prātaḥ prātar abhimantrayate // (28.0) Par.?
uktaṃ samāsecanaṃ viparidhānam // (29.0) Par.?
savitā prasavānām iti paurohitye vatsyan vaiśvalopīḥ samidha ādhāya // (30.0) Par.?
indra kṣatram iti kṣatriyam upanayīta // (31.0) Par.?
tad āhur na kṣatriyaṃ sāvitrīṃ vācayed iti // (32.0) Par.?
kathaṃ nu tam upanayīta yan na vācayet // (33.0) Par.?
vācayed eva vācayed eva // (34.0) Par.?
Duration=0.076166152954102 secs.