Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1174
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
te tu tāṃ rajanīm uṣya brāhmaṇā vedapāragāḥ / (1.1) Par.?
upatasthur upasthānaṃ saharājapurohitāḥ // (1.2) Par.?
amātyā balamukhyāś ca mukhyā ye nigamasya ca / (2.1) Par.?
rāghavasyābhiṣekārthe prīyamāṇās tu saṃgatāḥ // (2.2) Par.?
udite vimale sūrye puṣye cābhyāgate 'hani / (3.1) Par.?
abhiṣekāya rāmasya dvijendrair upakalpitam // (3.2) Par.?
kāñcanā jalakumbhāś ca bhadrapīṭhaṃ svalaṃkṛtam / (4.1) Par.?
rāmaś ca samyagāstīrṇo bhāsvatā vyāghracarmaṇā // (4.2) Par.?
gaṅgāyamunayoḥ puṇyāt saṃgamād āhṛtaṃ jalam / (5.1) Par.?
yāś cānyāḥ saritaḥ puṇyā hradāḥ kūpāḥ sarāṃsi ca // (5.2) Par.?
prāgvāhāś cordhvavāhāś ca tiryagvāhāḥ samāhitāḥ / (6.1) Par.?
tābhyaś caivāhṛtaṃ toyaṃ samudrebhyaś ca sarvaśaḥ // (6.2) Par.?
kṣaudraṃ dadhighṛtaṃ lājā darbhāḥ sumanasaḥ payaḥ / (7.1) Par.?
salājāḥ kṣīribhiś channā ghaṭāḥ kāñcanarājatāḥ / (7.2) Par.?
padmotpalayutā bhānti pūrṇāḥ paramavāriṇā // (7.3) Par.?
candrāṃśuvikacaprakhyaṃ pāṇḍuraṃ ratnabhūṣitam / (8.1) Par.?
sajjaṃ tiṣṭhati rāmasya vālavyajanam uttamam // (8.2) Par.?
candramaṇḍalasaṃkāśam ātapatraṃ ca pāṇḍuram / (9.1) Par.?
sajjaṃ dyutikaraṃ śrīmad abhiṣekapuraskṛtam // (9.2) Par.?
pāṇḍuraś ca vṛṣaḥ sajjaḥ pāṇḍurāśvaś ca susthitaḥ / (10.1) Par.?
prasrutaś ca gajaḥ śrīmān aupavāhyaḥ pratīkṣate // (10.2) Par.?
aṣṭau kanyāś ca maṅgalyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / (11.1) Par.?
vāditrāṇi ca sarvāṇi bandinaś ca tathāpare // (11.2) Par.?
ikṣvākūṇāṃ yathā rājye saṃbhriyetābhiṣecanam / (12.1) Par.?
tathā jātīyam ādāya rājaputrābhiṣecanam // (12.2) Par.?
te rājavacanāt tatra samavetā mahīpatim / (13.1) Par.?
apaśyanto 'bruvan ko nu rājño naḥ prativedayet // (13.2) Par.?
na paśyāmaś ca rājānam uditaś ca divākaraḥ / (14.1) Par.?
yauvarājyābhiṣekaś ca sajjo rāmasya dhīmataḥ // (14.2) Par.?
iti teṣu bruvāṇeṣu sārvabhaumān mahīpatīn / (15.1) Par.?
abravīt tān idaṃ sarvān sumantro rājasatkṛtaḥ // (15.2) Par.?
ayaṃ pṛcchāmi vacanāt sukham āyuṣmatām aham / (16.1) Par.?
rājñaḥ saṃpratibuddhasya yac cāgamanakāraṇam // (16.2) Par.?
ity uktvāntaḥpuradvāram ājagāma purāṇavit / (17.1) Par.?
āśirbhir guṇayuktābhir abhituṣṭāva rāghavam // (17.2) Par.?
gatā bhagavatī rātrirahaḥ śivam upasthitam / (18.1) Par.?
budhyasva nṛpaśārdūla kuru kāryam anantaram // (18.2) Par.?
brāhmaṇā balamukhyāś ca naigamāś cāgatā nṛpa / (19.1) Par.?
darśanaṃ pratikāṅkṣante pratibudhyasva rāghava // (19.2) Par.?
stuvantaṃ taṃ tadā sūtaṃ sumantraṃ mantrakovidam / (20.1) Par.?
pratibudhya tato rājā idaṃ vacanam abravīt // (20.2) Par.?
na caiva saṃprasupto 'ham ānayed āśu rāghavam / (21.1) Par.?
iti rājā daśarathaḥ sūtaṃ tatrānvaśāt punaḥ // (21.2) Par.?
sa rājavacanaṃ śrutvā śirasā pratipūjya tam / (22.1) Par.?
nirjagāma nṛpāvāsān manyamānaḥ priyaṃ mahat // (22.2) Par.?
prapanno rājamārgaṃ ca patākādhvajaśobhitam / (23.1) Par.?
sa sūtas tatra śuśrāva rāmādhikaraṇāḥ kathāḥ // (23.2) Par.?
tato dadarśa ruciraṃ kailāsasadṛśaprabham / (24.1) Par.?
rāmaveśma sumantras tu śakraveśmasamaprabham // (24.2) Par.?
mahākapāṭapihitaṃ vitardiśataśobhitam / (25.1) Par.?
kāñcanapratimaikāgraṃ maṇividrumatoraṇam // (25.2) Par.?
śāradābhraghanaprakhyaṃ dīptaṃ meruguhopamam / (26.1) Par.?
dāmabhir varamālyānāṃ sumahadbhir alaṃkṛtam // (26.2) Par.?
sa vājiyuktena rathena sārathir narākulaṃ rājakulaṃ vilokayan / (27.1) Par.?
tataḥ samāsādya mahādhanaṃ mahat prahṛṣṭaromā sa babhūva sārathiḥ // (27.2) Par.?
tad adrikūṭācalameghasaṃnibhaṃ mahāvimānottamaveśmasaṃghavat / (28.1) Par.?
avāryamāṇaḥ praviveśa sārathiḥ prabhūtaratnaṃ makaro yathārṇavam // (28.2) Par.?
Duration=0.11784315109253 secs.