Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2576
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśampāyana uvāca / (1.1) Par.?
bhrātṝṇāṃ matam ājñāya nāradasya ca dhīmataḥ / (1.2) Par.?
pitāmahasamaṃ dhaumyaṃ prāha rājā yudhiṣṭhiraḥ // (1.3) Par.?
mayā sa puruṣavyāghro jiṣṇuḥ satyaparākramaḥ / (2.1) Par.?
astrahetor mahābāhur amitātmā vivāsitaḥ // (2.2) Par.?
sa hi vīro 'nuraktaśca samarthaś ca tapodhana / (3.1) Par.?
kṛtī ca bhṛśam apyastre vāsudeva iva prabhuḥ // (3.2) Par.?
ahaṃ hyetāvubhau brahman kṛṣṇāvarinighātinau / (4.1) Par.?
abhijānāmi vikrāntau tathā vyāsaḥ pratāpavān / (4.2) Par.?
triyugau puṇḍarīkākṣau vāsudevadhanaṃjayau // (4.3) Par.?
nārado 'pi tathā veda so 'pyaśaṃsat sadā mama / (5.1) Par.?
tathāham api jānāmi naranārāyaṇāvṛṣī // (5.2) Par.?
śakto 'yam ityato matvā mayā saṃpreṣito 'rjunaḥ / (6.1) Par.?
indrād anavaraḥ śaktaḥ surasūnuḥ surādhipam / (6.2) Par.?
draṣṭum astrāṇi cādātum indrād iti vivāsitaḥ // (6.3) Par.?
bhīṣmadroṇāvatirathau kṛpo drauṇiś ca durjayaḥ / (7.1) Par.?
dhṛtarāṣṭrasya putreṇa vṛtā yudhi mahābalāḥ / (7.2) Par.?
sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve 'strakuśalās tathā // (7.3) Par.?
yoddhukāmaś ca pārthena satataṃ yo mahābalaḥ / (8.1) Par.?
sa ca divyāstravit karṇaḥ sūtaputro mahārathaḥ // (8.2) Par.?
so 'śvavegānilabalaḥ śarārcis talanisvanaḥ / (9.1) Par.?
rajodhūmo 'strasaṃtāpo dhārtarāṣṭrāniloddhataḥ // (9.2) Par.?
nisṛṣṭa iva kālena yugāntajvalano yathā / (10.1) Par.?
mama sainyamayaṃ kakṣaṃ pradhakṣyati na saṃśayaḥ // (10.2) Par.?
taṃ sa kṛṣṇāniloddhūto divyāstrajalado mahān / (11.1) Par.?
śvetavājibalākābhṛd gāṇḍīvendrāyudhojjvalaḥ // (11.2) Par.?
satataṃ śaradhārābhiḥ pradīptaṃ karṇapāvakam / (12.1) Par.?
udīrṇo 'rjunamegho 'yaṃ śamayiṣyati saṃyuge // (12.2) Par.?
sa sākṣād eva sarvāṇi śakrāt parapuraṃjayaḥ / (13.1) Par.?
divyānyastrāṇi bībhatsus tattvataḥ pratipatsyate // (13.2) Par.?
alaṃ sa teṣāṃ sarveṣām iti me dhīyate matiḥ / (14.1) Par.?
nāsti tvatikriyā tasya raṇe 'rīṇāṃ pratikriyā // (14.2) Par.?
taṃ vayaṃ pāṇḍavaṃ sarve gṛhītāstraṃ dhanaṃjayam / (15.1) Par.?
draṣṭāro na hi bībhatsur bhāram udyamya sīdati // (15.2) Par.?
vayaṃ tu tam ṛte vīraṃ vane 'smin dvipadāṃ vara / (16.1) Par.?
avadhānaṃ na gacchāmaḥ kāmyake saha kṛṣṇayā // (16.2) Par.?
bhavān anyad vanaṃ sādhu bahvannaṃ phalavacchuci / (17.1) Par.?
ākhyātu ramaṇīyaṃ ca sevitaṃ puṇyakarmabhiḥ // (17.2) Par.?
yatra kaṃcid vayaṃ kālaṃ vasantaḥ satyavikramam / (18.1) Par.?
pratīkṣāmo 'rjunaṃ vīraṃ varṣakāmā ivāmbudam // (18.2) Par.?
vividhān āśramān kāṃścid dvijātibhyaḥ pariśrutān / (19.1) Par.?
sarāṃsi saritaś caiva ramaṇīyāṃśca parvatān // (19.2) Par.?
ācakṣva na hi no brahman rocate tam ṛte 'rjunam / (20.1) Par.?
vane 'smin kāmyake vāso gacchāmo 'nyāṃ diśaṃ prati // (20.2) Par.?
Duration=0.07467794418335 secs.