Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8346
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
alug uttarapade // (1) Par.?
pañcamyāḥ stokādibhyaḥ // (2) Par.?
ojaḥsaho'mbhastamasas tṛtīyāyāḥ // (3) Par.?
manasaḥ sañjñāyām // (4) Par.?
ājñāyini ca // (5) Par.?
ātmanaś ca pūraṇe // (6) Par.?
vaiyākaraṇākhyāyāṃ caturthyāḥ // (7) Par.?
parasya ca // (8) Par.?
haladantāt saptamyāḥ sañjñāyām // (9) Par.?
kāranāmni ca prācāṃ halādau // (10) Par.?
madhyād gurau // (11) Par.?
amūrdhamastakāt svāṅgād akāme // (12) Par.?
bandhe ca vibhāṣā // (13) Par.?
tatpuruṣe kṛti bahulam // (14) Par.?
prāvṛṭśaratkāladivāṃ je // (15) Par.?
vibhāṣā varṣakṣaraśaravarāt // (16) Par.?
ghakālataneṣu kālanāmnaḥ // (17) Par.?
śayavāsavāsiṣv akālāt // (18) Par.?
nensiddhabadhnātiṣu ca // (19) Par.?
sthe ca bhāṣāyām // (20) Par.?
ṣaṣṭhyā ākrośe // (21) Par.?
putre 'nyatarasyām // (22) Par.?
ṛto vidyāyonisambandhebhyaḥ // (23) Par.?
vibhāṣā svasṛpatyoḥ // (24) Par.?
ānaṅ ṛto dvandve // (25) Par.?
devatādvandve ca // (26) Par.?
īdagneḥ somavaruṇayoḥ // (27) Par.?
id vṛddhau // (28) Par.?
divo dyāvā // (29) Par.?
divasaś ca pṛthivyām // (30) Par.?
uṣāsoṣasaḥ // (31) Par.?
mātarapitarāv udīcām // (32) Par.?
pitarāmātarā ca chandasi // (33) Par.?
striyāḥ puṃvadbhāṣitapuṃskādanūṅ samānādhikaraṇe striyām apūraṇīpriyādiṣu // (34) Par.?
tasilādiṣv ā kṛtvasucaḥ // (35) Par.?
kyaṅmāninoś ca // (36) Par.?
na kopadhāyāḥ // (37) Par.?
sañjñāpūraṇyoś ca // (38) Par.?
vṛddhinimittasya ca taddhitasya araktavikāre // (39) Par.?
svāṅgācceto 'mānini // (40) Par.?
jāteś ca // (41) Par.?
puṃvat karmadhārayajātīyadeśīyeṣu // (42) Par.?
gharūpakalpacelaḍbruvagotramatahateṣu ṅyo 'nekāco hrasvaḥ // (43) Par.?
nadyāḥ śeṣasya anyatarasyām // (44) Par.?
ugitaś ca // (45) Par.?
ān mahataḥ samānādhikaraṇajātīyayoḥ // (46) Par.?
dvyaṣṭanaḥ saṅkhyāyām abahuvrīhyaśītyoḥ // (47) Par.?
tres trayaḥ // (48) Par.?
vibhāṣā catvāriṃśatprabhṛtau sarveṣām // (49) Par.?
hṛdayasya hṛllekhayadaṇlāseṣu // (50) Par.?
vā śokaṣyañrogeṣu // (51) Par.?
pādasya pad ājyātigopahateṣu // (52) Par.?
pad yaty atadarthe // (53) Par.?
himakāṣihatiṣu ca // (54) Par.?
ṛcaḥ śe // (55) Par.?
vā ghoṣamiśraśabdeṣu // (56) Par.?
udakasyodaḥ sañjñāyām // (57) Par.?
peṣamvāsavāhanadhiṣu ca // (58) Par.?
ekahalādau pūrayitavye 'nyatarasyām // (59) Par.?
manthaudanasaktubinduvajrabhārahāravīvadhagāheṣu ca // (60) Par.?
iko hrasvo 'ṅyo gālavasya // (61) Par.?
eka taddhite ca // (62) Par.?
ṅyāpoḥ sañjñāchandasor bahulam // (63) Par.?
tve ca // (64) Par.?
iṣṭakeṣīkāmālānāṃ citatūlabhāriṣu // (65) Par.?
khity anavyayasya // (66) Par.?
arurdviṣadajantasya mum // (67) Par.?
ica ekāco 'mpratyayavac ca // (68) Par.?
vācaṃyamapurandarau ca // (69) Par.?
kāre satyāgadasya // (70) Par.?
śyenatilasya pāte ñe // (71) Par.?
rātreḥ kṛti vibhāṣā // (72) Par.?
nalopo nañaḥ // (73) Par.?
tasmān nuḍ aci // (74) Par.?
nabhrāṇnapānnavedānāsatyānamucinakulanakhanapuṃsakanakṣatranakranākeṣu prakṛtyā // (75) Par.?
ekādiś caikasya cāduk // (76) Par.?
nago 'prāṇiṣv anyatarasyām // (77) Par.?
sahasya saḥ sañjñāyām // (78) Par.?
granthāntādhike ca // (79) Par.?
dvitīye ca anupākhye // (80) Par.?
avyayībhāve cākāle // (81) Par.?
vopasarjanasya // (82) Par.?
prakṛtyā āśiṣy agovatsahaleṣu // (83) Par.?
samānasya chandasy amūrdhaprabhṛtyudarkeṣu // (84) Par.?
jyotirjanapadarātrinābhināmagotrarūpasthānavarṇavayovacanabandhuṣu // (85) Par.?
caraṇe brahmacāriṇi // (86) Par.?
tīrthe ye // (87) Par.?
vibhāṣodare // (88) Par.?
dṛgdṛśavatuṣu // (89) Par.?
idaṃkimor īśkī // (90) Par.?
ā sarvanāmnaḥ // (91) Par.?
viṣvagdevayoś ca ṭer adryañcatau vapratyaye // (92) Par.?
samaḥ sami // (93) Par.?
tirasas tiry alope // (94) Par.?
sahasya sadhriḥ // (95) Par.?
sadha mādasthayoś chandasi // (96) Par.?
dvyantarupasargebhyo 'pa īt // (97) Par.?
ūd anor deśe // (98) Par.?
aṣaṣṭhyatṛtīyāsthasya anyasya dug āśīrāśāsthāsthitotsukotikārakarāgaccheṣu // (99) Par.?
arthe vibhāṣā // (100) Par.?
koḥ kat tatpuruṣe 'ci // (101) Par.?
rathavadayoś ca // (102) Par.?
tṛṇe ca jātau // (103) Par.?
kā pathyakṣayoḥ // (104) Par.?
īṣadarthe ca // (105) Par.?
vibhāṣā puruṣe // (106) Par.?
kavañ coṣṇe // (107) Par.?
pathi ca chandasi // (108) Par.?
pṛṣodarādīni yathopadiṣṭam // (109) Par.?
saṅkhyāvisāyapūrvasya ahnasya ahan anyatarasyāṃ ṅau // (110) Par.?
ḍhralope pūrvasya dīrgho 'ṇaḥ // (111) Par.?
sahivahor od avarṇasya // (112) Par.?
sāḍhyai sāḍhvā sāḍheti nigame // (113) Par.?
saṃhitāyām // (114) Par.?
karṇe lakṣaṇasya aviṣṭāṣṭapañcamaṇibhinnacchinnacchidrasruvasvastikasya // (115) Par.?
nahivṛtivṛṣivyadhirucisahitaniṣu kvau // (116) Par.?
vanagiryoḥ saṃjñāyāṃ koṭarakiṃśulakādīnām // (117) Par.?
vale // (118) Par.?
matau bahvaco 'najirādīnām // (119) Par.?
śarādīnām ca // (120) Par.?
iko vahe 'pīloḥ // (121) Par.?
upasargasya ghañyamanuṣye bahulam // (122) Par.?
ikaḥ kāśe // (123) Par.?
das ti // (124) Par.?
aṣṭanaḥ sañjñāyām // (125) Par.?
chandasi ca // (126) Par.?
citeḥ kapi // (127) Par.?
viśvasya vasurāṭoḥ // (128) Par.?
nare sañjñāyām // (129) Par.?
mitre carṣau // (130) Par.?
mantre somāśvendriyaviśvadevyasya matau // (131) Par.?
oṣadheś ca vibhaktāv aprathamāyām // (132) Par.?
ṛci tunughamakṣutaṅkutroruṣyāṇām // (133) Par.?
ikaḥ suñi // (134) Par.?
dvyaco 'tastiṅaḥ // (135) Par.?
nipātasya ca // (136) Par.?
anyeṣām api dṛśyate // (137) Par.?
cau // (138) Par.?
samprasāraṇasya // (139) Par.?
Duration=0.21355795860291 secs.