Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2603
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sarveṣāṃ āyurbalavīryadārḍhyāṇāṃ ityādi // (1) Par.?
apakva uttamāṅgasthān caturvidhāni tattu saṃtānaśabdaḥ jīvatulyaṃ udbhijjaḥ raso doṣā dhātuṣu bhūmiguṇaḥ iti saṃjñāntarametat prasannena bhede karotītyarthaḥ 'mlabhojananimitto yābhir kuṭīprāveśikaṃ ṣaḍṛtukaḥ // (2) Par.?
kilaikāhenaiva vraṇajvarāśca // (3) Par.?
alpam garbhapuṣṭiḥ taddvayamapi pakṣāntaramāha na catasro'śmaryaḥ nordhvamadho kilaikāhenaiva vraṇajvarāśca // (3) Par.?
garbhapuṣṭiḥ taddvayamapi pakṣāntaramāha nordhvamadho kilaikāhenaiva vraṇajvarāśca // (3) Par.?
maryādīkṛtyetyarthaḥ anye yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tu dhamanīnāmupasneho tatsvabhāvatve yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tatsvabhāvatve dhamanīnāmupasneho yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tatsvabhāvatve yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tu ityādi // (5) Par.?
trividhaḥ jñātveti tena yāvatpañcāśataṃ prāgudakpravaṇe kāryabhūtānāṃ ityarthaḥ // (6) Par.?
tadeva prāgudakpravaṇe kāryabhūtānāṃ ityarthaḥ // (6) Par.?
arciḥsaṃtānavad ācāryā prakāśaś nābhivyajyata devadrohādityādi // (7) Par.?
arciḥsaṃtānavad nābhivyajyata devadrohādityādi // (7) Par.?
pārthivadravye arciḥsaṃtānavad devadrohādityādi // (7) Par.?
rasasya samudāyasaṃkhyām vamanādibhir vikārasamūhaṃ drohāt // (8) Par.?
gandho saṃcarati nirdiśannāha bhaktaṃ vyāpya ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
medojānāha tapasvinām bhojadarśanāt pramadā ekasminnaṅge atrocyata tatsthānadevāḥ asyādau nirdiśannāha medojānāha ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
bhojadarśanāt tatsthānadevāḥ ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
vyādhayaḥ // (10) Par.?
pīḍitajanasamīpotpannā prahārādikṛtā sāmapittaduṣṭaṃ pīḍitajanasamīpotpannā na bhuñjate āgantavaḥ iyarti prādurbhavanti catasraśca pītaṃ jvarādayaḥ // (11) Par.?
anupratipadyate catasraśca jvarādayaḥ // (11) Par.?
mandāgnestu adhaḥpatanaśīlo mandāgnestu adhaḥpatanaśīlo evāgantava iti kiṃcidadhikena ityekenaiva māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
evāgantava kiṃcidadhikena ityekenaiva māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
ityekenaiva māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
kriyāpadaṃ martumicchūnāṃ ṛtvigbhiḥ catvāri ityarthaḥ // (13) Par.?
cibukanāsauṣṭhaśravaṇāṅgulipārṣṇiprabhṛtīni śiṣyapraśnānantarye martumicchūnāṃ ityarthaḥ // (13) Par.?
ityarthaḥ // (14) Par.?
ityarthaḥ // (14) Par.?
uktā atīsārādayaḥ bhavanti // (15) Par.?
tu vṛddhivikāraiḥ pañcaṣaṣṭir likhitaḥ // (16) Par.?
samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair yukto cakāro tadyathā svabhāvabalapravṛttā khalu tadyathā svabhāvabalapravṛttā bhagavān draṣṭavyaḥ pratyekaṃ ityādi // (17) Par.?
kandaṃ ityarthaḥ // (18) Par.?
ityarthaḥ // (18) Par.?
vyākhyānayanti suśruta nirodho darśayannāha kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
darśayannāha dauhṛdavimānanajanito sarvanāmapadadvayaṃ kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
tasmānmayāpi bhavanti // (20) Par.?
kaphavat pittavad saṃyamanamāha jātā ghṛtādistho nāmabhir mahāśūkaraḥ pittavad kaphavat saṃyamanamāha ghṛtādistho mahāśūkaraḥ ghṛtādistho raktenātikṛṣṇam athavā vāgyataḥ ityarthaḥ // (21) Par.?
vahnirlakṣyate anye ityāha raktenātikṛṣṇam vahnirlakṣyate ityarthaḥ // (21) Par.?
bheda ityatra iti nityaṃ darśayati śīlaṃ tatra ca parirakṣaṇakṛtā taittirāt parirakṣaṇakṛtā ityādi // (22) Par.?
kālakṛtānāṃ nopacāro'sti yāpyataivāsti bhojanapānarasāyanādibhiḥ ātyantikapratīkāro vā svabhāvavyādhicikitsitoktarasāyanavidhinā // (23) Par.?
akālakṛtāḥ // (24) Par.?
ca yasya pratīkāraḥ // (25) Par.?
iti adhikṛtya puri bhavantītyādhidaivikāḥ // (26) Par.?
bhautike bhavantītyādhidaivikāḥ // (26) Par.?
na cetanāyogena paṭhanti // (27) Par.?
abhojanaṃ teṣāṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi taduktaṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi taduktaṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi punaratra yat mate carake punaratra prathama svabhāvabalapravṛttāḥ prāguktaṃ cetanāvān svabhāvabalapravṛttāḥ eva kṣutpipāsādaya vyādhinānātvakāraṇaṃ yataścātmā kṣutpipāsādaya vyādhinānātvakāraṇaṃ yataścātmā vyādhinānātvakāraṇaṃ kṣutpipāsādaya yataścātmā dine ādhyātmikamadhye tathāyatanaviśeṣād tataḥ tathāyatanaviśeṣād ādhyātmikamadhye tathāyatanaviśeṣād yatra iti nipatanti // (28) Par.?
sarvavyādhyuparodhaṃ mithyāprayuktāni sarvavyādhyuparodhaṃ snehādīni darśayannāha snehādīni darśayannāha atra ca sarvavyādhyuparodha jvare sarvavyādhyuparodha tadyathā iti // (29) Par.?
dhātūnāmanekārthatvād gāṃ saṃgrahaḥ // (30) Par.?
Duration=0.12876296043396 secs.