Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7304
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
1 parallel or similar passage(s) in this chapter
Appointment of counsellors and chaplain
jānapado 'bhijātaḥ svavagrahaḥ kṛtaśilpaścakṣuṣmān prājño dhārayiṣṇur dakṣo vāgmī pragalbhaḥ pratipattimān utsāhaprabhāvayuktaḥ kleśasahaḥ śucir maitro dṛḍhabhaktiḥ śīlabalārogyasattvayuktaḥ stambhacāpalahīnaḥ sampriyo vairāṇām akartetyamātyasampat // (1.1) Par.?
ataḥ pādārdhaguṇahīnau madhyamāvarau // (2.1) Par.?
teṣāṃ janapadabhijanam avagrahaṃ cāptataḥ parīkṣeta samānavidyebhyaḥ śilpaṃ śāstracakṣuṣmattāṃ ca karmārambheṣu prajñāṃ dhārayiṣṇutāṃ dākṣyaṃ ca kathāyogeṣu vāgmitvaṃ prāgalbhyaṃ pratibhānavattvaṃ ca saṃvāsibhyaḥ śīlabalārogyasattvayogam astambham acāpalaṃ ca pratyakṣataḥ sampriyatvam avairatvaṃ ca // (3.1) Par.?
pratyakṣaparokṣānumeyā hi rājavṛttiḥ // (4.1) Par.?
svayaṃ dṛṣṭaṃ pratyakṣam // (5.1) Par.?
paropadiṣṭaṃ parokṣam // (6.1) Par.?
karmasu kṛtenākṛtāvekṣaṇam anumeyam // (7.1) Par.?
yaugapadyāt tu karmaṇām anekatvād anekasthatvācca deśakālātyayo mā bhūd iti parokṣam amātyaiḥ kārayedityamātyakarma // (8.1) Par.?
purohitam uditoditakulaśīlaṃ sāṅge vede daive nimitte daṇḍanītyāṃ cābhivinītam āpadāṃ daivamānuṣīṇām atharvabhir upāyaiśca pratikartāraṃ kurvīta // (9.1) Par.?
tam ācāryaṃ śiṣyaḥ pitaraṃ putro bhṛtyaḥ svāminam iva cānuvarteta // (10.1) Par.?
brāhmaṇenaidhitaṃ kṣatraṃ mantrimantrābhimantritam / (11.1) Par.?
jayatyajitam atyantaṃ śāstrānugamaśastritam // (11.2) Par.?
Duration=0.033283948898315 secs.