Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnihotra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12779
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athopamārṣṭi // (1) Par.?
atha
indecl.
∞ upamṛj.
3. sg., Pre. ind.
root
sa yat prathamam upamārṣṭi tena gandharvāpsarasaḥ prīṇāti // (2) Par.?
tad
n.s.m.
yat
indecl.
prathamam
indecl.
upamṛj,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
∞ apsaras
ac.p.f.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ gandharvāpsarasa āhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (3) Par.?
tad
ac.s.m.
∞ apsaras
n.p.f.
ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yad dvitīyam upamārṣṭi tena grahāṃś ca pitṝṃś ca prīṇāti // (4) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
dvitīyam
indecl.
upamṛj,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
graha
ac.p.m.
ca
indecl.
pitṛ
ac.p.m.
ca
indecl.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ grahāś ca pitaraś cāhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (5) Par.?
tad
ac.s.m.
graha
n.p.m.
ca
indecl.
pitṛ
n.p.m.
ca
indecl.
∞ ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yad dvir aṅgulyā prāśnāti sa yat prathamaṃ prāśnāti tena prāṇāpānau tṛpyataḥ // (6) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
dvis
indecl.
aṅguli
i.s.f.
prāś,
3. sg., Pre. ind.
tad
n.s.m.
yat
indecl.
prathamam
indecl.
prāś,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
∞ apāna
n.d.m.
tṛp.
3. du., Pre. ind.
root
taṃ prāṇāpānāv āhatuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (7) Par.?
tad
ac.s.m.
∞ apāna
n.d.m.
ah.
3. du., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yad dvitīyaṃ prāśnāti tenodānāpānau tṛpyataḥ // (8) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
dvitīyam
indecl.
prāś,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
∞ udāna
comp.
∞ apāna
n.d.m.
tṛp.
3. du., Pre. ind.
root
tam udānāpānāv āhatuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (9) Par.?
tad
ac.s.m.
udāna
comp.
∞ apāna
n.d.m.
ah.
3. du., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yat srucā prāśnāti tena samānavyānau ca garbhāṃś ca prīṇāti // (10) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
sruc
i.s.f.
prāś,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
samāna
comp.
∞ vyāna
ac.d.m.
ca
indecl.
garbha
ac.p.m.
ca
indecl.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ samānavyānau garbhāś cāhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (11) Par.?
tad
ac.s.m.
samāna
comp.
∞ vyāna
n.d.m.
garbha
n.p.m.
ca
indecl.
∞ ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yat srucaṃ niraśnāti tena devajanān prīṇāti // (12) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
sruc
ac.s.f.
niraś,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
deva
comp.
∞ jana
ac.p.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ devajanā āhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (13) Par.?
tad
ac.s.m.
deva
comp.
∞ jana
n.p.m.
ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yat srucaḥ saṃkṣālanaṃ ninayati tena vayāṃsi prīṇāti // (14) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
sruc
g.s.f.
ninī,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
vayas
ac.p.n.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ vayāṃsy āhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (15) Par.?
tad
ac.s.m.
vayas
n.p.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yā etāḥ sruco nirṇijyodīcīr apa utsiñcati tenarṣīn prīṇāti // (16) Par.?
atha
indecl.
yad
ac.p.f.
etad
ac.p.f.
sruc
ac.p.f.
nirṇij
Abs., indecl.
∞ udañc
ac.p.f.
ap
ac.p.f.
utsic,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
∞ ṛṣi
ac.p.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
tam ṛṣaya āhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (17) Par.?
tad
ac.s.m.
ṛṣi
n.p.m.
ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yat sthālīsaṃkṣālanaṃ ninayati tena sarpajanān prīṇāti // (18) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
∞ saṃkṣālana
ac.s.n.
ninī,
3. sg., Pre. ind.
tena
indecl.
sarpa
comp.
∞ jana
ac.p.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
taṃ sarpajanā āhuḥ śraddhā te mā vigāt sarvaiḥ kāmais tṛpya svargaṃ lokam āpnuhīti // (19) Par.?
tad
ac.s.m.
sarpa
comp.
∞ jana
n.p.m.
ah.
3. pl., Perf.
root
śraddhā
n.s.f.
tvad
g.s.a.

indecl.
vigā.
3. sg., Aor. inj.
sarva
i.p.m.
kāma
i.p.m.
tṛp.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
āp
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
atha yat paścād vā purastād vā parikramya dakṣiṇato 'gnīnām āste prajāpatir eva tad bhūtvāste kam aham asmi kaṃ mameti // (20) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
paścāt
indecl.

indecl.
purastāt
indecl.

indecl.
parikram
Abs., indecl.
agni
g.p.m.
ās,
3. sg., Pre. ind.
prajāpati
n.s.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
bhū
Abs., indecl.
∞ ās.
3. sg., Pre. ind.
root
ka
n.s.n.
mad
n.s.a.
as.
1. sg., Pre. ind.
ka
n.s.n.
mad
g.s.a.
∞ iti.
indecl.
Duration=0.19619393348694 secs.