Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Prajāpati, sāman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12671
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sa ailabenāpunīta / (1.1) Par.?
pūtāni ha vā asya sāmāni pūtā ṛcaḥ pūtāni yajūṃṣi pūtam anūktam pūtaṃ sarvam bhavati ya evaṃ veda // (1.2) Par.?
te sametya sāma prājanayatām / (2.1) Par.?
tad yat sametya sāma prājanayatāṃ tat sāmnaḥ sāmatvam // (2.2) Par.?
tad idaṃ sāma sṛṣṭam ada utkramya lelāyad atiṣṭhat / (3.1) Par.?
tasya sarve devā mamatvina āsan mama mameti // (3.2) Par.?
te 'bruvan vīdam bhajāmahā iti / (4.1) Par.?
tasya vibhāge na samapādayan / (4.2) Par.?
tān prajāpatir abravīd apeta / (4.3) Par.?
mama vā etat / (4.4) Par.?
aham eva vo vibhakṣyāmīti // (4.5) Par.?
so 'gnim abravīt tvaṃ vai me jyeṣṭhaḥ putrāṇām asi / (5.1) Par.?
tvam prathamo vṛṇīṣveti // (5.2) Par.?
so 'bravīn mandraṃ sāmno vṛṇe 'nnādyam iti / (6.1) Par.?
sa ya etad gāyād annāda eva so 'san mām u sa devānām ṛchād ya evaṃ vidvāṃsam etad gāyantam upavadād iti // (6.2) Par.?
athendram abravīt tvam anuvṛṇīṣveti // (7.1) Par.?
so 'bravīd ugraṃ sāmno vṛṇe śriyam iti / (8.1) Par.?
sa ya etad gāyāc chrīmān eva so 'san mām u sa devānām ṛchād ya evaṃ vidvāṃsam etad gāyantam upavadād iti // (8.2) Par.?
atha somam abravīt tvam anuvṛṇīṣveti // (9.1) Par.?
so 'bravīd valgu sāmno vṛṇe priyam iti / (10.1) Par.?
sa ya etad gāyāt priya eva sa kīrteḥ priyaś cakṣuṣaḥ priyaḥ sarveṣām asan mām u sa devānām ṛchād ya evaṃ vidvāṃsam etad gāyantam upavadād iti // (10.2) Par.?
atha bṛhaspatim abravīt tvam anuvṛṇīṣveti // (11.1) Par.?
so 'bravīt krauñcaṃ sāmno vṛṇe brahmavarcasam iti / (12.1) Par.?
sa ya etad gāyād brahmavarcasy eva so 'san mām u sa devānām ṛchād ya evaṃ vidvāṃsam etad gāyantam upavadād iti // (12.2) Par.?
Duration=0.058572053909302 secs.