Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnihotra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12790
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
8 parallel or similar passage(s) in this chapter
I 8,4(1) Das Zurckhalten der Stimme
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (1.0) Par.?
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (MS, 1, 10, 6, 7, 0) [0]
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (MS, 2, 5, 6, 1, 0) [0]
prajāpatiḥ prajā asṛjata / (TS, 2, 1, 2, 1, 1) [0]
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (JB, 1, 73, 1, 0) [0]
prajāpatiḥ prajā asṛjata / (JUB, 1, 11, 1, 1) [0]
atha prajāpatiḥ prajā asṛjata // (MS, 1, 6, 6, 17, 0) [1]
prajāpatiḥ prajā asṛjata // (MS, 1, 8, 1, 1, 0) [0]
tā vai tapasaivāsṛjata // (2.0) Par.?
sa vai sa vācam evāyacchat // (3.0) Par.?
tapo vā eṣa upaiti yo vācaṃ yacchati // (4.0) Par.?
sṛṣṭiḥ prajānām agnihotram // (5.0) Par.?
ubhayata eva prajāḥ sṛjata itaś cāmutaś ca // (6.0) Par.?
nimrukte sūrye vāg yantavyātho duhyamānāyām atho adhiśritaḥ // (7.0) Par.?
unnīyamāna eva yantavyāḥ // (8.0) Par.?
tad avakᄆptatamam // (9.0) Par.?
I 8,4(2) Das Beleuchten der Agnihotra-Milch
udbhavaḥ sthety avekṣeta // (10.0) Par.?
ud ahaṃ prajayā paśubhir bhūyāsam iti prajāyāḥ paśūnāṃ sṛṣṭyai // (11.0) Par.?
atho abhy evainad ghārayati medhyatvāya // (12.0) Par.?
I 8,4(3) Die Umsetzung der Agnihotra-Milch
agnihotre vai daṃpatī vyabhicarete // (13.0) Par.?
pūrvo yajamānasya loko 'paraḥ patnyāḥ // (14.0) Par.?
yat prācīnam udvāsayed yajamānaḥ pramīyeta // (15.0) Par.?
yat pratīcīnaṃ patnī // (16.0) Par.?
kaṃ gharmam abhyudavīvasā iti brahmavādino vadanti // (17.0) Par.?
udīcīnam evodvāsyam // (18.0) Par.?
agrahaṇau saṃjīryataḥ // (19.0) Par.?
sarvam āyur itaḥ // (20.0) Par.?
nārtiṃ nītaḥ // (21.0) Par.?
I 8,4(5) Das Ausschtten der Agnihotra-Milch in den gr￶￟eren L￶ffel
catur unnayati // (22.0) Par.?
catuṣpadas tena paśūn avarunddhe // (23.0) Par.?
dvir juhoti // (24.0) Par.?
dvipadas tena // (25.0) Par.?
yaṃ kāmayetānujyeṣṭhaṃ prajayā ṛdhnuyād iti tasya pūrṇam agrā unnayed atha kanīyo 'tha kanīyaḥ // (26.0) Par.?
anujyeṣṭhaṃ prajayā ṛdhnoti // (27.0) Par.?
tad āhuḥ kanīyāṃsaṃ vā eṣa yajñakratum upaiti kanīyasīṃ prajāṃ kanīyasaḥ paśūn kanīyo 'nnādyam // (28.0) Par.?
pāpīyān bhavati // (29.0) Par.?
saṃmitam ivāgrā unnayed atha bhūyo 'tha bhūyaḥ pūrṇam uttamam // (30.0) Par.?
yajñasyābhikrāntyai // (31.0) Par.?
tad āhur jyāyāṃsaṃ vā eṣa yajñakratum upaiti bhūyasīṃ prajāṃ bhūyasaḥ paśūn bhūyo 'nnādyaṃ vasīyān bhavaty ardhuko 'sya putraḥ kaniṣṭho bhavatīti // (32.0) Par.?
yadi kāmayeta sarve sadṛśāḥ syur iti sarvānt samāvad unnayet // (33.0) Par.?
sarve ha sadṛśā bhavanti // (34.0) Par.?
I 8,4(5) Das Setzen der Agnihotra-Milch vor dem Gārhapatya-Feuer
na paścād upasādayet // (35.0) Par.?
apakrāntiḥ sā yajñasya // (36.0) Par.?
yatraivonnayet tat sādayet // (37.0) Par.?
prataraṃ vā yajñasyābhikrāntyai // (38.0) Par.?
I 8,6(4) Das Bringen der Agnihotra-Milch mitten durch das Gārhapatya-Feuer
anudhyāyinaṃ vā etad aparaṃ karoti yad aparasmiṃs tapanti pūrvasmin juhvati // (39.0) Par.?
samayāgniṃ haranti // (40.0) Par.?
tenaivainaṃ prīṇāti // (41.0) Par.?
atho agnihotrasya vā etat pavitram // (42.0) Par.?
apupod evainat // (43.0) Par.?
aparasmād vai pūrvaṃ sṛṣṭaṃ tam etāvaty aramayan // (44.0) Par.?
tasmāt puro 'nudrutya juhoti // (45.0) Par.?
I 8,4(7) Das Setzen der Agnihotra-Milch vor dem Āhavanīya-Feuer
āyur me yaccheti sādayati // (46.0) Par.?
āyur evāsmin yacchati // (47.0) Par.?
varco me yaccheti sādayati // (48.0) Par.?
varca evāsmin yacchati // (49.0) Par.?
I 8,4(8) Ein Brennholz wird verwendet
oṣadhīr vā imā rudrā viṣeṇāñjan // (50.0) Par.?
tāḥ paśavo nāliśanta // (51.0) Par.?
te devāḥ prajāpatim evopādhāvan // (52.0) Par.?
te devāḥ prajāpatim evopādhāvan // (MS, 2, 5, 3, 49, 0) [0]
sa prajāpatir abravīd vāryaṃ vṛṇai bhāgo me 'stv iti // (53.0) Par.?
vṛṇīṣvety abruvan // (54.0) Par.?
so 'bravīn maddevatyaiva samidasad iti // (55.0) Par.?
tasmāt prājāpatyā samit // (56.0) Par.?
deveṣu hy asyaiṣā vāryavṛtā // (57.0) Par.?
dve samidhau kārye // (58.0) Par.?
dve hy āhutī // (59.0) Par.?
ekaiva kāryā // (60.0) Par.?
eko hi prajāpatiḥ // (61.0) Par.?
ekadhā khalu vai samiddhaḥ // (62.0) Par.?
uta bahvīr āhutayo hūyante // (63.0) Par.?
tā agninānvavākarot // (64.0) Par.?
tā asvadayat // (65.0) Par.?
tāḥ punarṇavā ajāyanta // (66.0) Par.?
etarhi khalu vā agnihotriṇe darśapūrṇamāsine sarvā oṣadhayaḥ svadante // (67.0) Par.?
yat samidham ādadhāti sarvā evāsmā oṣadhīḥ svadayāmakaḥ // (68.0) Par.?
Duration=0.14134097099304 secs.