Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13008
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
37 parallel or similar passage(s) in this chapter
athāsyā dakṣiṇena pāṇinā dakṣiṇaṃ pāṇiṃ gṛhṇāti prahastaṃ puṃso 'ṅgulī striyaḥ sāṅguṣṭhaṃ mithunakāmo gṛhṇāmi te saubhagatvāya hastaṃ mayā patyā jaradaṣṭir yathāsat / (1.1) Par.?
bhago 'ryamā savitā puraṃdhir mahyaṃ tvādur gārhapatyāya devāḥ / (1.2) Par.?
somo 'dadad gandharvāya gandharvo 'dadad agnaye / (1.3) Par.?
rayiṃ ca putrāṃścādād agnir mahyam atho imām / (1.4) Par.?
somaḥ prathamo vivide gandharvo vivida uttaraḥ / (1.5) Par.?
tṛtīyo 'gniṣṭe patisturīyo 'haṃ manuṣyajā ityupanayanāvṛtāśmānam adhiṣṭhāpayet strīvat uttarapurastād agner bhāryayā samprekṣyamāṇo japatyaghoracakṣur apatighnī ma edhi śivā paśubhyaḥ sumanāḥ suvarcāḥ / (1.6) Par.?
jīvasūr devakāmā syonā śaṃ no bhava dvipade śaṃ catuṣpade / (1.7) Par.?
ā naḥ prajāṃ janayatu prajāpatir ājarasāya samanaktvaryamā / (1.8) Par.?
adurmaṅgalīḥ patilokam āviśa śaṃ na edhi dvipade śaṃ catuṣpade / (1.9) Par.?
tāṃ pūṣañchivatamām erayasva yasyāṃ bījaṃ manuṣyā vapanti / (1.10) Par.?
yā na ūrū uśatī visrayātai yasyām uśantaḥ praharema śepham / (1.11) Par.?
amo 'ham asmi sā tvaṃ sāmāham asmy ṛk tvaṃ mano 'ham asmi vāk tvaṃ dyaur ahaṃ pṛthivī tvaṃ tāvehi saṃbhavāva saha reto dadhāvahai puṃse putrāya vettavai mām anuvratā bhava sahaśayyā mayā bhavāsāvityathāsyā nāma gṛhītvāgniṃ parikrameyātām īr tvam asyūrk te mātā nāma sā mām ehi saha prajayā saha rāyaspoṣeṇeti tasyāṃ pratyāvrajitāyāṃ bhrātānyo vā suhṛd abhighāritān lājāñchūrpād añjalinopaghātam añjalāvāvaped upastīrṇābhighāritān kṛtvā tān itarāgnau juhuyāt kanyaleyaṃ nāryaryamṇam iti kanyalā pitṛbhyaḥ patilokaṃ yatīyam ava dīkṣām ayakṣata svāhā / (1.12) Par.?
iyaṃ nāryupabrūte 'gnau lājān āvapantī / (1.13) Par.?
dīrghāyur astu me patir edhantāṃ jñātayo mama svāhā / (1.14) Par.?
aryamṇaṃ nu devaṃ kanyāgnim ayakṣata / (1.15) Par.?
sa imāṃ devo aryamā preto muñcātu māmutaḥ svāheti / (1.16) Par.?
homānteṣu japati catur viśvā uta tvayā vayaṃ dhārā udanyā iva / (1.17) Par.?
atigāhemahi dviṣa iti tūṣṇīṃ dhārikā kāmāyāvapeccaturthaṃ dakṣiṇaṃ śūrpapuṭaṃ kāma ityācakṣata uttarapurastād agneḥ sapta padānyabhyutkramayed ekam iṣa iti pratimantram ekam iṣe viṣṇustvānvetu / (1.18) Par.?
dve ūrje viṣṇustvānvetu / (1.19) Par.?
dve ūrje viṣṇus tvānvetu / (HirGS, 1, 21, 1, 2) [0]
dve ūrje viṣṇus tvā 'nvetu / (BGS, 1, 1, 28, 2) [0]
trīṇi rāyaspoṣāya viṣṇustvānvetu / (1.20) Par.?
catvāri mayobhavāya viṣṇustvānvetu / (1.21) Par.?
pañca prajābhyo viṣṇustvānvetu / (1.22) Par.?
pañca paśubhyo viṣṇus tvānvetu / (HirGS, 1, 21, 1, 5) [1]
pañca paśubhyo viṣṇus tvā 'nvetu / (BGS, 1, 1, 28, 5) [1]
ṣaḍ ṛtubhyo viṣṇustvānvetu / (1.23) Par.?
sakhā saptapadī bhaveti saptame prācīm avasthāpyodakumbhena mārjayerann āpohiṣṭhīyābhistisṛbhiḥ prekṣakān anumantrayate sumaṅgalīr iyaṃ vadhūr imāṃ sameta paśyata / (1.24) Par.?
saubhāgyam asyai dattvāyāthāstaṃ viparetaneti prekṣayed dhruvam arundhatīṃ sapta ṛṣīn paśyānīti pratijānānāṃ dhruvo 'sīti dhruvam upatiṣṭhate dhruvo 'si dhruvāhaṃ patikule bhūyāsam amuṣyeti patināma gṛhṇīyād asāvityātmano 'rundhatīm arundhatyaruddhāhaṃ patyā bhūyāsam amuneti patināma gṛhṇīyād asāvityātmanaḥ // (1.25) Par.?
Duration=0.070033073425293 secs.