Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Aditi, agnyādhāna

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11805
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
6 parallel or similar passage(s) in this chapter
I 6,12(1) Der Brahmaudana
yasyā rātryāḥ prātar agnim ādhāsyamānaḥ syāt tāṃ rātrīṃ catuḥśarāvam odanaṃ paktvā brāhmaṇebhyo jīvataṇḍulam ivopaharet // (1.0) Par.?
aditir vai prajākāmaudanam apacat // (2.0) Par.?
aditir vai prajākāmaudanam apacat // (GB, 1, 2, 15, 1, 0) [0]
soñśiṣṭam āśnāt // (3.0) Par.?
tasyā dhātā cāryamā cājāyetām // (4.0) Par.?
sāparam apacat // (5.0) Par.?
soñśiṣṭam āśnāt // (6.0) Par.?
tasyā mitraś ca varuṇaś cājāyetām // (7.0) Par.?
sāparam apacat // (8.0) Par.?
soñśiṣṭam āśnāt // (9.0) Par.?
tasyā aṃśaś ca bhagaś cājāyetām // (10.0) Par.?
sāparam apacat // (11.0) Par.?
saikṣata // (12.0) Par.?
uñśiṣṭaṃ me 'śnatyā dvau dvau jāyete // (13.0) Par.?
ito nūnaṃ me śreyaḥ syād yat purastād aśnīyām iti // (14.0) Par.?
sā purastād aśitvopāharat // (15.0) Par.?
tā antar eva garbhaḥ santā avadatām // (16.0) Par.?
āvam idaṃ bhaviṣyāvo yad ādityā iti // (17.0) Par.?
tayor ādityā nirhantāram aicchan // (18.0) Par.?
tā aṃśaś ca bhagaś ca nirahatām // (19.0) Par.?
tasmād etau yajñe na yajante // (20.0) Par.?
aṃśaprāso 'ṃśasya bhāgadheyam // (21.0) Par.?
janaṃ bhago 'gacchat // (22.0) Par.?
tasmād āhuḥ // (23.0) Par.?
jano gantavyaḥ // (24.0) Par.?
tatra bhagena saṃgacchatā iti // (25.0) Par.?
sa vā indra ūrdhva eva prāṇam anūdaśrayata // (26.0) Par.?
mṛtam itaram āṇḍam avāpadyata // (27.0) Par.?
sa vāva mārtāṇḍo yasyeme manuṣyāḥ prajā // (28.0) Par.?
sā vā aditir ādityān upādhāvat // (29.0) Par.?
astv eva ma idam // (30.0) Par.?
mā ma idaṃ moghe parāpaptad iti // (31.0) Par.?
te 'bruvann athaiṣo 'smākam eva bravātai na no 'timanyātā iti // (32.0) Par.?
sa vāva vivasvān ādityo yasya manuś ca vaivasvato yamaś ca manur evāsmiṃl loke yamo 'muṣmin // (33.0) Par.?
I 6,12(2) Das Ankndigen der Feuergrndung: Brennholz wird vom Rest gesalbt
ete vai devayānān patho gopāyanti yad ādityāḥ / (34.1) Par.?
ta iyakṣamāṇaṃ pratinudante // (34.2) Par.?
yo vā etebhyo 'procyāgnim ādhatte tam ete svargāl lokāt pratinudante // (35.0) Par.?
uñśiṣṭabhāgā vā ādityāḥ // (36.0) Par.?
yad uñśiṣṭe vivartayitvā samidha ādadhāti tad ādityebhyo 'gnyādheyaṃ prāha // (37.0) Par.?
nainaṃ svargāl lokāt pratinudante // (38.0) Par.?
I 6,12(3) Das Auslassen der Zeit
saṃvatsaram utsṛjetāgnim ādhāsyamānaḥ // (39.0) Par.?
nāsyāgniṃ gṛhāddhareyuḥ // (40.0) Par.?
nānyatā āhareyuḥ // (41.0) Par.?
saṃvatsare vṛddhā garbhāḥ prajāyante // (42.0) Par.?
prajātam enaṃ vṛddham ādhatte // (43.0) Par.?
prajātam enaṃ vṛddham ādhatte // (MS, 1, 6, 12, 47, 0) [0]
dvādaśa rātrīr utsṛjeta // (44.0) Par.?
dvādaśa vai rātrayaḥ saṃvatsarasya pratimā // (45.0) Par.?
saṃvatsare vṛddhā garbhāḥ prajāyante // (46.0) Par.?
prajātam enaṃ vṛddham ādhatte // (47.0) Par.?
prajātam enaṃ vṛddham ādhatte // (MS, 1, 6, 12, 43, 0) [0]
tisra utsṛjeta // (48.0) Par.?
trayo vā ime lokāḥ // (49.0) Par.?
imān eva lokān āpnoti // (50.0) Par.?
ekām utsṛjeta // (51.0) Par.?
eko vai prajāpatiḥ // (52.0) Par.?
prajāpatim evāpnoti // (53.0) Par.?
I 6,12(4) Die Reibh￶lzer
purūravā vā aiḍa urvaśīm avindata devīm // (54.0) Par.?
tasyā āyur ajāyata // (55.0) Par.?
sa devānt svargaṃ lokaṃ yatto 'nūdait // (56.0) Par.?
te 'bruvaṃs tad vayaṃ devā imaḥ kvāyaṃ manuṣyo gamiṣyatīti // (57.0) Par.?
so 'bravīd bahavo vai me samānās te mā vakṣyanti kim ayaṃ devyāḥ putro devebhyo mātur bhrātrebhyā āhārṣīd astv eva me kiṃcid iti // (58.0) Par.?
tasmā agnir yajñiyāṃ tanvaṃ prāyacchat // (59.0) Par.?
tām utsaṅge 'vadhāyāharat // (60.0) Par.?
tām ukhāyām avādadhāt // (61.0) Par.?
so 'śvattha āroho 'bhavat // (62.0) Par.?
yokhā sā śamī // (63.0) Par.?
tasmād etau yajñāvacarau // (64.0) Par.?
puṇyajanmānau hi // (65.0) Par.?
agnir vai varuṇaṃ brahmacaryam āgacchat pravasantam // (66.0) Par.?
tasya jāyāṃ samabhavat // (67.0) Par.?
taṃ purastād āyantaṃ pratikṣāya pratyaṅ niradravat // (68.0) Par.?
so 'vet sarvaṃ vā indriyaṃ nṛmṇaṃ reto nirlupya haratīti // (69.0) Par.?
tad anuparāhāya niralumpat // (70.0) Par.?
yad retā āsīt so 'śvattha āroho 'bhavat // (71.0) Par.?
yad ulbaṃ sā śamī // (72.0) Par.?
tasmād etau yajñāvacarau // (73.0) Par.?
puṇyajanmānau hi // (74.0) Par.?
prajāpatiḥ prajāḥ sṛṣṭvā riricāno 'manyata // (75.0) Par.?
so 'śvo bhūtvā saṃvatsaraṃ nyaṅ bhūmyāṃ śiraḥ pratinidhāyātiṣṭhat // (76.0) Par.?
tasyāśvattho mūrdhna udabhinat // (77.0) Par.?
tad aśvatthasyāśvatthatvam // (78.0) Par.?
tasmād eṣa yajñāvacaraḥ // (79.0) Par.?
prājāpatyo hi // (80.0) Par.?
Duration=0.16639494895935 secs.