Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8300
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
1 parallel or similar passage(s) in this chapter
gāṅkuṭādibhyo 'ñṇin ṅit // (1.0) Par.?
vija iṭ // (2.0) Par.?
vibhāṣorṇoḥ // (3.0) Par.?
sārvadhātukam apit // (4.0) Par.?
asaṃyogāl liṭ kit // (5.0) Par.?
indhibhavatibhyāṃ ca // (6.0) Par.?
mṛḍamṛdagudhakuṣakliśavadavasaḥ ktvā // (7.0) Par.?
rudavidamuṣagrahisvapipracchaḥ saṃś ca // (8.0) Par.?
iko jhal // (9.0) Par.?
halantāc ca // (10.0) Par.?
liṅsicau ātmanepadeṣu // (11.0) Par.?
liṅsicor ātmanepadeṣu // (Aṣṭādhyāyī, 7, 2, 42, 0) [0]
uś ca // (12.0) Par.?
vā gamaḥ // (13.0) Par.?
hanaḥ sic // (14.0) Par.?
yamo gandhane // (15.0) Par.?
vibhāṣopayamane // (16.0) Par.?
sthāghvor icca // (17.0) Par.?
na ktvā seṭ // (18.0) Par.?
niṣṭhā śīṅsvidimidikṣvididhṛṣaḥ // (19.0) Par.?
mṛṣas titikṣāyām // (20.0) Par.?
udupadhād bhāvādikarmaṇor anyatarasyām // (21.0) Par.?
pūṅaḥ ktvā ca // (22.0) Par.?
nopadhāt thaphāntād vā // (23.0) Par.?
vañciluñcyṛtaś ca // (24.0) Par.?
tṛṣimṛṣikṛśeḥ kāśyapasya // (25.0) Par.?
ralo vyupadhāddhalādeḥ saṃś ca // (26.0) Par.?
ūkālo 'jjhrasvadīrghaplutaḥ // (27.0) Par.?
acaś ca // (28.0) Par.?
uccair udāttaḥ // (29.0) Par.?
nīcair anudāttaḥ // (30.0) Par.?
samāhāraḥ svaritaḥ // (31.0) Par.?
tasyādita udāttam ardhahrasvam // (32.0) Par.?
ekaśruti dūrāt sambuddhau // (33.0) Par.?
yajñakarmaṇy ajapanyūṅkhasāmasu // (34.0) Par.?
uccaistarāṃ vā vaṣaṭkāraḥ // (35.0) Par.?
vibhāṣā chandasi // (36.0) Par.?
na subrahmaṇyāyāṃ svaritasya tu udāttaḥ // (37.0) Par.?
devabrahmaṇor anudāttaḥ // (38.0) Par.?
svaritāt saṃhitāyām anudāttānām // (39.0) Par.?
udāttasvaritaparasya sannataraḥ // (40.0) Par.?
apṛkta ekāl pratyayaḥ // (41.0) Par.?
tatpuruṣaḥ samānādhikaraṇaḥ karmadhārayaḥ // (42.0) Par.?
prathamānirdiṣṭaṃ samāsa upasarjanam // (43.0) Par.?
ekavibhakti ca apūrvanipāte // (44.0) Par.?
arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam // (45.0) Par.?
kṛttaddhitasamāsāś ca // (46.0) Par.?
hrasvo napuṃsake prātipadikasya // (47.0) Par.?
gostriyor upasarjanasya // (48.0) Par.?
luk taddhitaluki // (49.0) Par.?
id goṇyāḥ // (50.0) Par.?
lupi yuktavad vyaktivacane // (51.0) Par.?
viśeṣaṇānāṃ ca ajāteḥ // (52.0) Par.?
tad aśiṣyaṃ sañjñāpramāṇatvāt // (53.0) Par.?
lub yogāprakhyānāt // (54.0) Par.?
yogapramāṇe ca tadabhāve 'darśanam syāt // (55.0) Par.?
pradhānapratyayārthavacanam arthasya anyapramāṇatvāt // (56.0) Par.?
kālopasarjane ca tulyam // (57.0) Par.?
jātyākhyāyām ekasmin bahuvacanam anyatarasyām // (58.0) Par.?
asmado dvayoś ca // (59.0) Par.?
phalgunīproṣṭhapadānāṃ ca nakṣatre // (60.0) Par.?
chandasi punarvasvorekavacanam // (61.0) Par.?
viśākhayoś ca // (62.0) Par.?
tiṣyapunarvasvor nakṣatradvandve bahuvacanasya dvivacanaṃ nityam // (63.0) Par.?
sarūpāṇām ekaśeṣa ekavibhaktau // (64.0) Par.?
vṛddho yūnā tallakṣaṇaś cedeva viśeṣaḥ // (65.0) Par.?
strī puṃvacca // (66.0) Par.?
pumān striyā // (67.0) Par.?
bhrātṛputrau svasṛduhitṛbhyām // (68.0) Par.?
napuṃsakam anapuṃsakenaikavac cāsyānyatarasyām // (69.0) Par.?
pitā mātrā // (70.0) Par.?
śvaśuraḥ śvaśrvā // (71.0) Par.?
tyadādīni sarvair nityam // (72.0) Par.?
grāmyapaśusaṅgheṣv ataruṇeṣu strī // (73.0) Par.?
Duration=0.13427495956421 secs.