Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Grammar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8346
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
alug uttarapade // (1.0) Par.?
pañcamyāḥ stokādibhyaḥ // (2.0) Par.?
ojaḥsaho'mbhastamasas tṛtīyāyāḥ // (3.0) Par.?
manasaḥ sañjñāyām // (4.0) Par.?
ājñāyini ca // (5.0) Par.?
ātmanaś ca pūraṇe // (6.0) Par.?
vaiyākaraṇākhyāyāṃ caturthyāḥ // (7.0) Par.?
parasya ca // (8.0) Par.?
haladantāt saptamyāḥ sañjñāyām // (9.0) Par.?
kāranāmni ca prācāṃ halādau // (10.0) Par.?
madhyād gurau // (11.0) Par.?
amūrdhamastakāt svāṅgād akāme // (12.0) Par.?
bandhe ca vibhāṣā // (13.0) Par.?
tatpuruṣe kṛti bahulam // (14.0) Par.?
prāvṛṭśaratkāladivāṃ je // (15.0) Par.?
vibhāṣā varṣakṣaraśaravarāt // (16.0) Par.?
ghakālataneṣu kālanāmnaḥ // (17.0) Par.?
śayavāsavāsiṣv akālāt // (18.0) Par.?
nensiddhabadhnātiṣu ca // (19.0) Par.?
sthe ca bhāṣāyām // (20.0) Par.?
ṣaṣṭhyā ākrośe // (21.0) Par.?
putre 'nyatarasyām // (22.0) Par.?
ṛto vidyāyonisambandhebhyaḥ // (23.0) Par.?
vibhāṣā svasṛpatyoḥ // (24.0) Par.?
ānaṅ ṛto dvandve // (25.0) Par.?
devatādvandve ca // (26.0) Par.?
īdagneḥ somavaruṇayoḥ // (27.0) Par.?
id vṛddhau // (28.0) Par.?
divo dyāvā // (29.0) Par.?
divasaś ca pṛthivyām // (30.0) Par.?
uṣāsoṣasaḥ // (31.0) Par.?
mātarapitarāv udīcām // (32.0) Par.?
pitarāmātarā ca chandasi // (33.0) Par.?
striyāḥ puṃvadbhāṣitapuṃskādanūṅ samānādhikaraṇe striyām apūraṇīpriyādiṣu // (34.0) Par.?
tasilādiṣv ā kṛtvasucaḥ // (35.0) Par.?
kyaṅmāninoś ca // (36.0) Par.?
na kopadhāyāḥ // (37.0) Par.?
sañjñāpūraṇyoś ca // (38.0) Par.?
vṛddhinimittasya ca taddhitasya araktavikāre // (39.0) Par.?
svāṅgācceto 'mānini // (40.0) Par.?
jāteś ca // (41.0) Par.?
puṃvat karmadhārayajātīyadeśīyeṣu // (42.0) Par.?
gharūpakalpacelaḍbruvagotramatahateṣu ṅyo 'nekāco hrasvaḥ // (43.0) Par.?
nadyāḥ śeṣasya anyatarasyām // (44.0) Par.?
ugitaś ca // (45.0) Par.?
ān mahataḥ samānādhikaraṇajātīyayoḥ // (46.0) Par.?
dvyaṣṭanaḥ saṅkhyāyām abahuvrīhyaśītyoḥ // (47.0) Par.?
tres trayaḥ // (48.0) Par.?
vibhāṣā catvāriṃśatprabhṛtau sarveṣām // (49.0) Par.?
hṛdayasya hṛllekhayadaṇlāseṣu // (50.0) Par.?
vā śokaṣyañrogeṣu // (51.0) Par.?
pādasya pad ājyātigopahateṣu // (52.0) Par.?
pad yaty atadarthe // (53.0) Par.?
himakāṣihatiṣu ca // (54.0) Par.?
ṛcaḥ śe // (55.0) Par.?
vā ghoṣamiśraśabdeṣu // (56.0) Par.?
udakasyodaḥ sañjñāyām // (57.0) Par.?
peṣamvāsavāhanadhiṣu ca // (58.0) Par.?
ekahalādau pūrayitavye 'nyatarasyām // (59.0) Par.?
manthaudanasaktubinduvajrabhārahāravīvadhagāheṣu ca // (60.0) Par.?
iko hrasvo 'ṅyo gālavasya // (61.0) Par.?
eka taddhite ca // (62.0) Par.?
ṅyāpoḥ sañjñāchandasor bahulam // (63.0) Par.?
tve ca // (64.0) Par.?
iṣṭakeṣīkāmālānāṃ citatūlabhāriṣu // (65.0) Par.?
khity anavyayasya // (66.0) Par.?
arurdviṣadajantasya mum // (67.0) Par.?
ica ekāco 'mpratyayavac ca // (68.0) Par.?
vācaṃyamapurandarau ca // (69.0) Par.?
kāre satyāgadasya // (70.0) Par.?
śyenatilasya pāte ñe // (71.0) Par.?
rātreḥ kṛti vibhāṣā // (72.0) Par.?
nalopo nañaḥ // (73.0) Par.?
tasmān nuḍ aci // (74.0) Par.?
nabhrāṇnapānnavedānāsatyānamucinakulanakhanapuṃsakanakṣatranakranākeṣu prakṛtyā // (75.0) Par.?
ekādiś caikasya cāduk // (76.0) Par.?
nago 'prāṇiṣv anyatarasyām // (77.0) Par.?
sahasya saḥ sañjñāyām // (78.0) Par.?
granthāntādhike ca // (79.0) Par.?
dvitīye ca anupākhye // (80.0) Par.?
avyayībhāve cākāle // (81.0) Par.?
vopasarjanasya // (82.0) Par.?
prakṛtyā āśiṣy agovatsahaleṣu // (83.0) Par.?
samānasya chandasy amūrdhaprabhṛtyudarkeṣu // (84.0) Par.?
jyotirjanapadarātrinābhināmagotrarūpasthānavarṇavayovacanabandhuṣu // (85.0) Par.?
caraṇe brahmacāriṇi // (86.0) Par.?
tīrthe ye // (87.0) Par.?
vibhāṣodare // (88.0) Par.?
dṛgdṛśavatuṣu // (89.0) Par.?
idaṃkimor īśkī // (90.0) Par.?
ā sarvanāmnaḥ // (91.0) Par.?
viṣvagdevayoś ca ṭer adryañcatau vapratyaye // (92.0) Par.?
samaḥ sami // (93.0) Par.?
tirasas tiry alope // (94.0) Par.?
sahasya sadhriḥ // (95.0) Par.?
sadha mādasthayoś chandasi // (96.0) Par.?
dvyantarupasargebhyo 'pa īt // (97.0) Par.?
ūd anor deśe // (98.0) Par.?
aṣaṣṭhyatṛtīyāsthasya anyasya dug āśīrāśāsthāsthitotsukotikārakarāgaccheṣu // (99.0) Par.?
arthe vibhāṣā // (100.0) Par.?
koḥ kat tatpuruṣe 'ci // (101.0) Par.?
rathavadayoś ca // (102.0) Par.?
tṛṇe ca jātau // (103.0) Par.?
kā pathyakṣayoḥ // (104.0) Par.?
īṣadarthe ca // (105.0) Par.?
vibhāṣā puruṣe // (106.0) Par.?
kavañ coṣṇe // (107.0) Par.?
pathi ca chandasi // (108.0) Par.?
pṛṣodarādīni yathopadiṣṭam // (109.0) Par.?
saṅkhyāvisāyapūrvasya ahnasya ahan anyatarasyāṃ ṅau // (110.0) Par.?
ḍhralope pūrvasya dīrgho 'ṇaḥ // (111.0) Par.?
sahivahor od avarṇasya // (112.0) Par.?
sāḍhyai sāḍhvā sāḍheti nigame // (113.0) Par.?
saṃhitāyām // (114.0) Par.?
karṇe lakṣaṇasya aviṣṭāṣṭapañcamaṇibhinnacchinnacchidrasruvasvastikasya // (115.0) Par.?
nahivṛtivṛṣivyadhirucisahitaniṣu kvau // (116.0) Par.?
vanagiryoḥ saṃjñāyāṃ koṭarakiṃśulakādīnām // (117.0) Par.?
vale // (118.0) Par.?
matau bahvaco 'najirādīnām // (119.0) Par.?
śarādīnām ca // (120.0) Par.?
iko vahe 'pīloḥ // (121.0) Par.?
upasargasya ghañyamanuṣye bahulam // (122.0) Par.?
ikaḥ kāśe // (123.0) Par.?
das ti // (124.0) Par.?
aṣṭanaḥ sañjñāyām // (125.0) Par.?
chandasi ca // (126.0) Par.?
citeḥ kapi // (127.0) Par.?
viśvasya vasurāṭoḥ // (128.0) Par.?
nare sañjñāyām // (129.0) Par.?
mitre carṣau // (130.0) Par.?
mantre somāśvendriyaviśvadevyasya matau // (131.0) Par.?
oṣadheś ca vibhaktāv aprathamāyām // (132.0) Par.?
ṛci tunughamakṣutaṅkutroruṣyāṇām // (133.0) Par.?
ikaḥ suñi // (134.0) Par.?
dvyaco 'tastiṅaḥ // (135.0) Par.?
nipātasya ca // (136.0) Par.?
anyeṣām api dṛśyate // (137.0) Par.?
cau // (138.0) Par.?
samprasāraṇasya // (139.0) Par.?
Duration=0.24020791053772 secs.